Meghirdetett pályázatok: 

 

 

Hirdetmények:

Pályázati Hirdetmény

Az Abacus-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-696975, székhely: 1071 Budapest, Dózsa György u. 66. III em. 19-20., levelezési cím: 1071 Budapest, Dózsa György u. 66. III. em. 19-20.), mint Kaposvári Törvényszék a 8.Fpk.46/2020/10. számú végzésével közzétette a TANASZEK Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (székhely: 1131 Budapest, Dolmány utca 5-7. 2. em., Cégjegyzékszám: 01-09-356794, adószám: 12533040-2-41) kijelölt felszámolója,

pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós 1/1-ed tulajdoni hányadát képező alább részletezett ingatlanokat

 1. Tapsony zártkert 959/A Egyéb épület

érték: 4.800.000,- Ft

 1. Tapsony belterület 50/2 Kivett gazdasági épület, udvar

érték: 23.500.000,- Ft

 1. Tapsony belterület 405 hrsz Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

érték: 560.000,- Ft

 1. Tapsony belterület 50/1 hrsz Kivett beépítetlen terület

érték: 520.000,- Ft

 1. Tapsony külterület 071/1 hrsz

érték: 870.000,- Ft

Pályázatok benyújtásának módja

Kisértékű ingatlanok esetében jelen nyilvános pályázati eljárás során a pályázatok az alábbi részletezéssel az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen nyújthatók be vagy tértivevényes formában a felszámolószervezet Abacus-Audit Kft. részére (címe: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3/19.)

Nagy értékű ingatlanok esetében a Minisztérium által működtetett EÉR elektronikus felületen a felszámoló által feladott Cégközlönyben megjelenő pályázat alapján, azonban vételi szándékukat a megadott e-mail címeken jelezhetik, továbbá érdeklődhetnek az EÉR-ben történő hirdetmény időszakáról

A vagyontárggyal kapcsolatos közlemény:

Az ingatlan jelenleg a felszámoló birtokában van, így a vételár teljes kiegyenlítését követően 8 napon belül a vevő birtokba kerül.

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

Az értékesítésre kerülő ingatlan megtekinthető a felszámolóval történő előzetes egyeztetést követően a helyszínen. Az ingatlan kívülről bármikor megtekinthető.

Az ingatlan értékesítése jelenleg az ÁFA hatálya alá tartozik.

Vételár megfizetésének módja, határideje, vagyontárgy átadása

A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 3 munkanapon belül átutalással vagy a szerződés megkötésekor készpénzben szükséges kiegyenlíteni. A birtokba vételre a vételár maradéktalan átutalását követő 8 napon belül kerül sor. A birtokba adás/vétel költségei a vevőt terhelik.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés részletei:

A vételárba történő beszámítást a törvény kizárja. Kivételt képezne az ajánlati biztosíték, mely jelen eljárásban nem kerül előírásra.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyak után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk.

Az ajánlat benyújtásakor pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1,5%-a + ÁFA, de legalább 80.000,- Ft + ÁFA, mely költséget a vevő viseli.

Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága.

A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják. Elővásárlási jogosultról a felszámolónak nincs tudomása, a tulajdoni lapon nem került rögzítésre.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

-          a pályázó főbb adatainak bemutatása (magánszemély esetén: név, lakcím, azonosítására alkalmas további adatok;

-          gazdálkodó szervezet esetén: cégnév, székhely, azonosítására alkalmas további adatok, 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát;

-          ingatlan konkrét egyértemű megjelölésével ajánlott tételes nettó vételár, (ÁFA összeg) és fizetési feltételek egyértelmű meghatározása; az ajánlati ár a megtekintett állapotra vonatkozhat

-          nyilatkozat, mely szerinti a pályázó elfogadja, hogy a felszámoló a garanciális, szavatossági, illetve jótállási igényeket kizárja, a pályázó kifejezetten ennek tudatában adja vételi ajánlatát.

-          nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról;

-          nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja az ügyvédi munkadíj (1,5 %+ÁFA vagy a minimum) megfizetését

-          a pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja.

 

Budapest, 2021.11.02.

 

Pályázati Hirdetmény

Az Abacus-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-696975, székhely: 1071 Budapest, Dózsa György u. 66. III em. 19-20., levelezési cím: 1071 Budapest, Dózsa György u. 66. III. em. 19-20.), mint Fővárosi Törvényszék elrendelte a 36.Fpk.323/2019 szám alatti végzésével közzétette a REBES-SPIRIT Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság fa (székhely: 1083 Budapest, Baross utca 103. üzlet. Cg.: 01 09 347005, adószám: 23874671-2-42) felszámolási eljárást,

pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós 1/1-ed tulajdoni hányadát képező alább részletezett lédig termékek egyben, vagyonösszességként (jövedéki adó) esetében:

A pályázat adatai:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021.június 07. 12:00

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021.június 12. 12:00

.

1, Lédig termékek részletezése::

Megnevezés

Liter

Ágyas szilvapálinka

196

Szilvapálinka

304

Körtepálinka

905

Vegyes pálinka

224

Meggypálinka

287

Kóser körtepálinka

188

Ágyas meggypálinka

186

Kóser meggypálinka

159

Ágyas almapálinka

203

Ágyas körtepálinka

212

A termékek a NAV Végrehajtási Osztálya által kerültek lemérésre, ezt a felszámoló nem ellenőrizte. A felszámoló minőségi ellenőrzést végeztetett, azonban a termékek nem kerültek labor által bevizsgálásra. Ezért a felszámoló a felelősségét a termék minősége, fogyaszthatósága, mennyisége tárgyában kizárja, azt a megtekintett állapotban és mennyiségben kerül átadásra. Ezen tény elfogadásáról az ajánlatban szíveskedjenek nyilatkozni.

2, Darabos termékek zárjeggyel ellátva:

db/

Név

Mennyiségi egység

204

S. keserűlikr (30%)

0,04 l

161

S. keserűlikőr (30%)

0,5 l

101

S. körtepálinka (40%)

0,5 l

61

S. szilvapálinka (40%)

0,5 l

38

S. körtepálinka (40%) (ugyanazt találtam mint a 6. tétel)

0,5 l

26

S. körtepálinka (51%)

0,5 l

42

S. meggypálinka (40%)

0,5l

144

S. almapálinka (40%)

0,5 l

11

S. vegyespálinka (40%)

0,5 l

5

S. vegyespálinka (51%)

0,5 l

19

S. almapálinka (51%)

1 l

 • Végrehajtási jog bejegyzése 58.227.954,- Ft összegben, jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal-> A Cstv. szabályai szerint a vevő tehermentesen vásárolja meg a termékeket.

Pályázatok benyújtásának módja

A pályázatok benyújtásának módja tértivevényes levél vagy e-mail formájában a felszámolószervezet székhelyére vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

A vagyontárggyal kapcsolatos közlemény:

Lédig termékek: A tárolási ingatlan jelenleg a NAV ellenőrzése alatt áll, így a megtekintés, illetve a birtokba adás a NAV jelenlétével kerülhet sor.

Darabos termékek tárolásáról a felszámoló intézkedett.

A pályázaton csakis adóraktári engedéllyel rendelkező vehet részt.

A vagyonelemek jelenleg idegen vagyon műanyag hordóiba kerültek letárolásra, a tárolók nem képezik jelen értékesítés tárgyát, így a birtokba vétel (átfejtés, elszállítás) a vevő kötelezettsége.

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyak megtekinthetők a felszámolóval és a NAV-val előre egyeztetett időpontban 2021.06.10. napjáig.

Az értékesítés az ÁFA hatálya alá tartozik. A felszámolás szabályai szerint fordított adózás hatálya alá tartozik.

Vételár megfizetésének módja, határideje, vagyontárgy átadása

A vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor egyösszegben készpénzben szükséges kiegyenlíteni. Amennyiben a nyertes vételár meghaladja a két gazdasági társaság közötti maximális készpénzes pénzmozgás mértékét, úgy átutalásos számla kerül kiállításra, mely az adásvételi megkötésekor kiegyenlítendő. A birtokba vételre a vételár maradéktalan átutalását követő 8 napon belül kerül sor. A birtokba adás/vétel (termékek átfejtése, pakolása) költségei a vevőt terhelik.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés módja, határideje:

A szerződés megkötésére jelen eljárásban 2021. 06.20. napjáig kell megtörténnie.

A vételárba történő beszámítást a törvény kizárja. Kivételt képezne az ajánlati biztosíték, mely jelen eljárásban nem kerül előírásra.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyak után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk.

Az ajánlat benyújtásakor pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1,5%-a + ÁFA, de legalább 80.000,- Ft + ÁFA, mely költséget a vevő viseli.

Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága.

A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják. Elővásárlási jogosultról a felszámolónak nincs tudomása, a tulajdoni lapon nem került rögzítésre.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

-          a pályázó főbb adatainak bemutatása, gazdálkodó szervezet esetén: cégnév, székhely, azonosítására alkalmas további adatok, 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát/aláírás-minta;

-          adóraktári engedély igazolása-lédig termékek esetében

-          ajánlott tételes nettó vételár, (ÁFA összeg) és fizetési feltételek egyértelmű meghatározása; az ajánlati ár a megtekintett állapotra vonatkozhat

-          nyilatkozat, mely szerinti a pályázó elfogadja, hogy

 • a felszámoló a garanciális, szavatossági, illetve jótállási igényeket kizárja,
 • a felszámoló minőségi, fogyaszthatósági felelősségét kizárja
 • és a pályázó kifejezetten ezek tudatában adja vételi ajánlatát.

-          nyilatkozatot 30 napos ajánlati kötöttség vállalásáról;

-          nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja az ügyvédi munkadíj (1,5 %+ÁFA vagy a minimum) megfizetését

-          a pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja.

Szeged, 2021.06.03.

Pályázati Hirdetmény

Az Abacus-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-696975, székhely: 1071 Budapest, Dózsa György u. 66. III em. 19-20., levelezési cím: 1071 Budapest, Dózsa György u. 66. III. em. 19-20.), mint Fővárosi Törvényszék elrendelte a 36.Fpk.323/2019 szám alatti végzésével közzétette a REBES-SPIRIT Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság fa (székhely: 1083 Budapest, Baross utca 103. üzlet. Cg.: 01 09 347005, adószám: 23874671-2-42) felszámolási eljárást,

pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós 1/1-ed tulajdoni hányadát képező alább részletezett lédig termékek egyben, vagyonösszességként (jövedéki adó) esetében:

A pályázat adatai:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021.május 11. 12:00

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021.május 24. 12:00

.

1, Lédig termékek részletezése::

Megnevezés

Liter

Ágyas szilvapálinka

196

Szilvapálinka

304

Körtepálinka

905

Vegyes pálinka

224

Meggypálinka

287

Kóser körtepálinka

188

Ágyas meggypálinka

186

Kóser meggypálinka

159

Ágyas almapálinka

203

Ágyas körtepálinka

212

A termékek a NAV Végrehajtási Osztálya által kerültek lemérésre, ezt a felszámoló nem ellenőrizte. A felszámoló minőségi ellenőrzést végeztetett, azonban a termékek nem kerültek labor által bevizsgálásra. Ezért a felszámoló a felelősségét a termék minősége, fogyaszthatósága, mennyisége tárgyában kizárja, azt a megtekintett állapotban és mennyiségben kerül átadásra. Ezen tény elfogadásáról az ajánlatban szíveskedjenek nyilatkozni.

2, Darabos termékek zárjeggyel ellátva:

db/

Név

Mennyiségi egység

204

S. keserűlikr (30%)

0,04 l

161

S. keserűlikőr (30%)

0,5 l

101

S. körtepálinka (40%)

0,5 l

61

S. szilvapálinka (40%)

0,5 l

38

S. körtepálinka (40%) (ugyanazt találtam mint a 6. tétel)

0,5 l

26

S. körtepálinka (51%)

0,5 l

42

S. meggypálinka (40%)

0,5l

144

S. almapálinka (40%)

0,5 l

11

S. vegyespálinka (40%)

0,5 l

5

S. vegyespálinka (51%)

0,5 l

19

S. almapálinka (51%)

1 l

 • Végrehajtási jog bejegyzése 58.227.954,- Ft összegben, jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal-> A Cstv. szabályai szerint a vevő tehermentesen vásárolja meg a termékeket.

Pályázatok benyújtásának módja

A pályázatok benyújtásának módja tértivevényes levél vagy e-mail formájában a felszámolószervezet székhelyére vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

A vagyontárggyal kapcsolatos közlemény:

Lédig termékek: A tárolási ingatlan jelenleg a NAV ellenőrzése alatt áll, így a megtekintés, illetve a birtokba adás a NAV jelenlétével kerülhet sor.

Darabos termékek tárolásáról a felszámoló intézkedett.

A pályázaton csakis adóraktári engedéllyel rendelkező vehet részt.

A vagyonelemek jelenleg idegen vagyon műanyag hordóiba kerültek letárolásra, a tárolók nem képezik jelen értékesítés tárgyát, így a birtokba vétel (átfejtés, elszállítás) a vevő kötelezettsége.

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyak megtekinthetők a felszámolóval és a NAV-val előre egyeztetett időpontban 2021.05.20. napjáig.

Az ingatlan értékesítése az ÁFA hatálya alá tartozik. A felszámolás szabályai szerint fordított adózás hatálya alá tartozik.

Vételár megfizetésének módja, határideje, vagyontárgy átadása

A vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor egyösszegben készpénzben szükséges kiegyenlíteni. Amennyiben a nyertes vételár meghaladja a két gazdasági társaság közötti maximális készpénzes pénzmozgás mértékét, úgy átutalásos számla kerül kiállításra, mely az adásvételi megkötésekor kiegyenlítendő. A birtokba vételre a vételár maradéktalan átutalását követő 8 napon belül kerül sor. A birtokba adás/vétel (termékek átfejtése, pakolása) költségei a vevőt terhelik.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés módja, határideje:

A szerződés megkötésére jelen eljárásban 2021. 05.31. napjáig kell megtörténnie.

A vételárba történő beszámítást a törvény kizárja. Kivételt képezne az ajánlati biztosíték, mely jelen eljárásban nem kerül előírásra.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyak után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk.

Az ajánlat benyújtásakor pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1,5%-a + ÁFA, de legalább 80.000,- Ft + ÁFA, mely költséget a vevő viseli.

Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága.

A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják. Elővásárlási jogosultról a felszámolónak nincs tudomása, a tulajdoni lapon nem került rögzítésre.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

-          a pályázó főbb adatainak bemutatása, gazdálkodó szervezet esetén: cégnév, székhely, azonosítására alkalmas további adatok, 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát/aláírás-minta;

-          adóraktári engedély igazolása

-          ajánlott tételes nettó vételár, (ÁFA összeg) és fizetési feltételek egyértelmű meghatározása; az ajánlati ár a megtekintett állapotra vonatkozhat

-          nyilatkozat, mely szerinti a pályázó elfogadja, hogy

 • a felszámoló a garanciális, szavatossági, illetve jótállási igényeket kizárja,
 • a felszámoló minőségi, fogyaszthatósági felelősségét kizárja
 • és a pályázó kifejezetten ezek tudatában adja vételi ajánlatát.

-          nyilatkozatot 30 napos ajánlati kötöttség vállalásáról;

-          nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja az ügyvédi munkadíj (1,5 %+ÁFA vagy a minimum) megfizetését

-          a pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja.

Budapest, 2021.05.06.

 

Pályázati Hirdetmény

Az Abacus-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-696975, székhely: 1071 Budapest, Dózsa György u. 66. III em. 19-20., levelezési cím: 1071 Budapest, Dózsa György u. 66. III. em. 19-20.), mint Fővárosi Törvényszék elrendelte a 36.Fpk.323/2019 szám alatti végzésével közzétette a REBES-SPIRIT Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság fa (székhely: 1083 Budapest, Baross utca 103. üzlet. Cg.: 01 09 347005, adószám: 23874671-2-42) felszámolási eljárást,

pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós 1/1-ed tulajdoni hányadát képező alább részletezett lédig termékek egyben, vagyonösszességként (jövedéki adó) esetében:

A pályázat adatai:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021.április 06. 12:00

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. április 13. 12:00

                                                                       2021. április 16. 12:00

A pályázatok benyújtására nyitva álló határidő meghosszabbításra került.

Termékek részletezése::

Megnevezés

Liter

Ágyas szilvapálinka

196

Szilvapálinka

304

Körtepálinka

905

Vegyes pálinka

224

Meggypálinka

287

Kóser körtepálinka

188

Ágyas meggypálinka

186

Kóser meggypálinka

159

Ágyas almapálinka

203

Ágyas körtepálinka

212

A termékek a NAV Végrehajtási Osztálya által kerültek lemérésre, ezt a felszámoló nem ellenőrizte. A felszámoló minőségi ellenőrzést végeztetett, azonban a termékek nem kerültek labor által bevizsgálásra. Ezért a felszámoló a felelősségét a termék minősége, fogyaszthatósága, mennyisége tárgyában kizárja, azt a megtekintett állapotban és mennyiségben kerül átadásra. Ezen tény elfogadásáról az ajánlatban szíveskedjenek nyilatkozni.

 • Végrehajtási jog bejegyzése 58.227.954,- Ft összegben, jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Pályázatok benyújtásának módja

A pályázatok benyújtásának módja tértivevényes levél vagy e-mail formájában a felszámolószervezet székhelyére vagy az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

A vagyontárggyal kapcsolatos közlemény:

A tárolási ingatlan jelenleg a NAV ellenőrzése alatt áll, így a megtekintés, illetve a birtokba adás a NAV jelenlétével kerülhet sor.

A pályázaton csakis adóraktári engedéllyel rendelkező vehet részt.

A vagyonelemek jelenleg idegen vagyon műanyag hordóiba kerültek letárolásra, a tárolók nem képezik jelen értékesítés tárgyát, így a birtokba vétel (átfejtés, elszállítás) a vevő kötelezettsége.

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyak megtekinthetők a felszámolóval és a NAV-val előre egyeztetett időpontban 2021.04.12. napjáig.

Az ingatlan értékesítése az ÁFA hatálya alá tartozik. A felszámolás szabályai szerint fordított adózás hatálya alá tartozik.

Vételár megfizetésének módja, határideje, vagyontárgy átadása

A vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor egyösszegben készpénzben szükséges kiegyenlíteni. Amennyiben a nyertes vételár meghaladja a két gazdasági társaság közötti maximális készpénzes pénzmozgás mértékét, úgy átutalásos számla kerül kiállításra, mely az adásvételi megkötésekor kiegyenlítendő. A birtokba vételre a vételár maradéktalan átutalását követő 8 napon belül kerül sor. A birtokba adás/vétel költségei a vevőt terhelik.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés módja, határideje:

A szerződés megkötésére jelen eljárásban 2021. 04.20. napjáig kell megtörténnie.

A vételárba történő beszámítást a törvény kizárja. Kivételt képezne az ajánlati biztosíték, mely jelen eljárásban nem kerül előírásra.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyak után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk.

Az ajánlat benyújtásakor pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1,5%-a + ÁFA, de legalább 80.000,- Ft + ÁFA, mely költséget a vevő viseli.

Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága.

A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják. Elővásárlási jogosultról a felszámolónak nincs tudomása, a tulajdoni lapon nem került rögzítésre.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

-          a pályázó főbb adatainak bemutatása, gazdálkodó szervezet esetén: cégnév, székhely, azonosítására alkalmas további adatok, 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát/aláírás-minta;

-          adóraktári engedély igazolása

-          ajánlott tételes nettó vételár, (ÁFA összeg) és fizetési feltételek egyértelmű meghatározása; az ajánlati ár a megtekintett állapotra vonatkozhat

-          nyilatkozat, mely szerinti a pályázó elfogadja, hogy

 • a felszámoló a garanciális, szavatossági, illetve jótállási igényeket kizárja,
 • a felszámoló minőségi, fogyaszthatósági felelősségét kizárja
 • és a pályázó kifejezetten ezek tudatában adja vételi ajánlatát.

-          nyilatkozatot 30 napos ajánlati kötöttség vállalásáról;

-          nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja az ügyvédi munkadíj (1,5 %+ÁFA vagy a minimum) megfizetését

-          a pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja.

Budapest, 2021.04.06.

 

Pályázati Hirdetmény

Az Abacus-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-696975, székhely: 1071 Budapest, Dózsa György u. 66. III em. 19-20., levelezési cím: 1071 Budapest, Dózsa György u. 66. III. em. 19-20.), mint a Fővárosi Törvényszék 29.Fpk.597/2019/8. számon hozott végzésével elrendelt EXS Hungary Informatikai Szolgáltató Kft. f.a. (székhely: 1151 Budapest, Közvágóhíd utca 30-31., cg.: 01 09 306158, adószáma: 12962484-2-42)) kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós 1/1-ed tulajdoni hányadát képező alább részletezett részvényeket.

A pályázat adatai:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021.január 04-től

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. május 04-ig

A vételárakat az Abacus-Audit Kft. K&H Bank-nál vezetett 10401165-49545748-55531001 számlaszámára kérjük utalni, a közleménybe kérjük feltüntetni: EXS Kft. „f.a.”

 1. Első Alkotmány Utcai Zrt. 980 db 10,-Ft/db névértékű részvény összesen 2.822,-Ft
 2. T.S. Apartman-Club Idegenforgalmi Nyrt. 22 db 10.000,-Ft/db névértékű részvény összesen 2.200,-Ft
 3. Petneházy Üdülőfalu Nyrt. 10 db 100.000,-Ft/db névértékű részvény összesen 1.000,-Ft

A vagyontárgy terhei nem ismertek.

A vagyontárgyak az Unicredit Bank értékpapírszámláin találhatóak.

Vételár megfizetésének módja, határideje, vagyontárgy átadása

A vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 3 napon belül átutalással vagy készpénzben kell megfizetni. A birtokba vételre a vételár maradéktalan átutalását követő 5 napon belül kerül sor. A birtokba adás/vétel költségeit, a vagyontárgy elszállításának költségei a vevőt terhelik

Részletfizetési lehetőség: nincs

A 237/2009 (X.20.) Kormányrendelet 2.§ (2) bekezdés szerinti feltételek:

A 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyi kör nincs.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékelésénél kizárólagos értékelési szempont a vételár nagysága azzal, hogy a jelen pályázati kiírásnak megfelelően a pályázat kizárólag a meghirdetett vagyontárgyak összességére vonatkozhat és a vételár ajánlat részletfizetést nem tartalmazhat. A felszámoló a meghirdetett vagyontárgyak összességére legmagasabb vételár ajánlatot adó pályázót hirdeti ki nyertesnek.

A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.

Jelen hirdetményre a 237/2009 (X. 20.) Korm. rendelet és a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

Az írásos ajánlatokat az Abacus-Audit Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan kell benyújtani oly módon, hogy a mellékleteket képező nyilatkozatokat külön íven szerkesztett okiratok formájában szükséges csatolni.

A vételárba történő beszámítást a törvény kizárja.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyak után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk.

Az ajánlat benyújtásakor pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a + ÁFA, de legalább 50.000,- Ft + ÁFA, mely költséget a vevő viseli.

Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága.

A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják. Elővásárlási jogosultról a felszámolónak nincs tudomása

A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot tértivevényes, ajánlott küldeményben megküldi az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló az értesítés kézhezvételétől számított 10 napot biztosít, az elővásárlási joggal rendelkezők írásbeli nyilatkozatának ezen határidőn belül meg kell érkeznie a felszámoló által megadott címre.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

-          a pályázó főbb adatainak bemutatása (magánszemély esetén: név, lakcím, azonosítására alkalmas további adatok;

-          gazdálkodó szervezet esetén: cégnév, székhely, azonosítására alkalmas további adatok, 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát;

-          ajánlott tételes nettó vételár, (ÁFA összeg) és fizetési feltételek egyértelmű meghatározása; az ajánlati ár a megtekintett állapotra vonatkozhat

-          nyilatkozat, mely szerinti a pályázó elfogadja, hogy a felszámoló a garanciális, szavatossági, illetve jótállási igényeket kizárja, a pályázó kifejezetten ennek tudatában adja vételi ajánlatát.

-          nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról;

-          kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 8 napon belül átutalja;

-          nyilatkozatot arról, hogy a pályázó vállalja az EÉR felé fizetendő a vételár 1%-ának megfelelő jutalék megfizetését;

-          bánatpénz befizetéseés annak igazolása; a befizetés bizonylatát másolatban kérjük a pályázati anyaghoz mellékelni.

-          a pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja.

 

Budapest. 2021 január 04.

 

 •                                                                                                                                               

Hirdetmények:(felhívások)

A Balassagyarmati Törvényszék 1.Fpk.99/2020szám alatt indult eljárásban Híd az Emberekért Egyesület "végelszámolás alatt" (székhely 3132 Nógrádmegyer, Orgona út 27.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                        

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Fővárosi Törvényszék 36.Fpk.323/2019 szám alatt indult eljárásban REBES-SPIRIT Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely 1083 Budapest, Baross utca 103. üzlet..) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                        

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Fővárosi Törvényszék 30.Fpk.3498/2019 szám alatt indult eljárásban TriMax Bau Development Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely 1148 Budapest, Egressy út 18. C-2. ép. 1. em. 2.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                        

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Fővárosi Törvényszék 36.Fpk.361/2020 szám alatt indult eljárásban NEWITY Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely 1072 Budapest, Rákóczi út 40. IV. em. 20.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                        

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Fővárosi Törvényszék 48.Fpk.2412/2020 szám alatt indult eljárásban EGYSÉG 2002 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" (székhely 1131 Budapest, Béke út 77. 2. em. 7.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                        

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Veszprémi Törvényszék 6.Fpk.80/2020 szám alatt indult eljárásban GB-KOMPLEX Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt" (székhely 8227 Felsőörs, Rózsa utca 7.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                        

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Fővárosi Törvényszék 6.Fpk.2595/2019 szám alatt indult eljárásban GPL Engineering Korlátolt Felelősségű Társaság" (székhely 1042 Budapest, Árpád út 90-92.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                        

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Fővárosi Törvényszék 48.Fpk.2057/2020 szám alatt indult eljárásban A + H KABRIO-SATTLER Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" (székhely 1072 Budapest, Rákóczi út 40. 4. em. 20.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                        

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Budapest Környéki Törvényszék 1.Fpk.596/2019 szám alatt indult eljárásban GS 400 Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (székhely 2377 Örkény, Fő út 134.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                        

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Budapest Környéki Törvényszék 10.Fpk.188/2020 szám alatt indult eljárásban Diesel-PeKo Szolgáltató Betéti Társaság (székhely 2300 Ráckeve, Széchenyi utca 15..) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                        

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Fővárosi Törvényszék 48.Fpk.1878/2020 szám alatt indult eljárásban Bizniszcar Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (székhely 1012 Budapest, Várfok utca 16. 5. em. 45.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                        

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Fővárosi Törvényszék 36.Fpk.2430/2019 szám alatt indult eljárásban SZA-SZANIDA Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" (székhely 4465 Rakamaz, Buji út 54.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                        

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Fővárosi Törvényszék 11.Fpk.515/2020 szám alatt indult eljárásban Oriental Car Shop Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A. ép. fszt. 7.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                        

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Fővárosi Törvényszék 11.Fpk.3528/2019 szám alatt indult eljárásban N6-Development Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" (székhely 6120 Kiskunmajsa, Félegyházi út 2. a. ép.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                        

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Székesfehérvári Törvényszék 1.Fpk.73/2020 szám alatt indult eljárásban TOPGRUND SPORTEGYESÜLET (székhely 2400 Dunaújváros Erkel kert 9. II/3.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Fővárosi Törvényszék 5.Fpk.285/2020/5 szám alatt indult eljárásban BION Fémszerkezet Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely 1163 Budapest, Veres Péter út 51.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Győri Törvényszék 3.Fpk.54/2020/7 szám alatt indult eljárásban Brush & Horse Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" (székhely 9027 Győr, Mártírok útja 34. fszt. 2..) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Kaposvári Törvényszék 7.Fpk.89/2019 szám alatt indult eljárásban TANASZEK Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely 1131 Budapest, Dolmány utca 5-7. 2. em.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Fővárosi Törvényszék 24.Fpk.1860/2020 szám alatt indult eljárásban MALÉV GH Földi Kiszolgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely 1185 Budapest, Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

Tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőket hogy az Abacus Audit Kft. felmentésre került, új felszámoló a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.)

***

A Fővárosi Törvényszék 5.Fpk.2790/2018 szám alatt indult eljárásban elrendelt BHC Ingatlanfejlesztő és Építőipari Fővállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" (székhely: 1024 Budapest, Retek utca 10. fszt. 3.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Szegedi Törvényszék 15.Fpk.73/2020 szám alatt indult eljárásban elrendelt SZEHU Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6750 Algyő, Rákóczi telep 48.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék 48.Fpk.1589/2020 szám alatt indult eljárásban elrendelt Pintér Endificio Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" (székhely: 1113 Budapest, Kenese utca 3.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Győri Törvényszék 3.Fpk.224/2019 szám alatt indult eljárásban elrendelt Dental-Medical Box Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (székhely: 9330 Kapuvár, Kossuth utca 16.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

Az Egri Törvényszék 8.Fpk.104/2020 szám alatt indult eljárásban elrendelt MÁTRA 2005 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (székhely: 3246 Mátraderecske, Nagy Lajos utca 34.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék 49.Fpk.1410/2020 szám alatt indult eljárásban elrendelt HOME DECOR Lakberendező Studió Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (székhely: 1066 Budapest, Zichy Jenő utca 30. Fe 3.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Fővárosi Törvényszék 3.Fpk.3332/2019 szám alatt indult eljárásban elrendelt HB-Trade&Services Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (székhely: 1015 Budapest, Donáti utca 38. A. lház. fszt.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Szekszárdi Törvényszék 11.Fpk.100/2019 szám alatt indult eljárásban elrendelt KÖVINFO 2000 Ipari és Gazdasági Szolgáltató KFt. (székhely: 7100 Szekszárd, Bartina u. 26.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Szolnoki Törvényszék 10.Apk.267/2019 szám alatt indult eljárásban elrendelt Tiszabura Község (székhely: 5235 Tiszabura Kossuth Lajos utca 52.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Fővárosi Törvényszék 23.Cspk.3/2020 szám alatt indult eljárásban elrendelt SKOOPY Kft. (székhely: 1136 Budapest, Révész utca 25-29) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Székesfehérvári Törvényszék 3.Apk.2/2019/5 szám alatt indult eljárásban elrendelt Gánt Község Önkormányzata (székhely: 8082 Gánt, Hegyalja utca 25.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Szekszárdi Törvényszék Pk.60.049/18szám alatt indult eljárásban elrendelt Szép Tavaszt! Kocsoláért Egyesület "megszüntetve" (székhely: 7212 Kocsola, Akácfa utca 5..) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Fővárosi Törvényszék 2.Vpk,36/2020 szám alatt indult eljárásban elrendelt KESZI-INVEST Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. (székhely: 1106 Budapest, Fehér út 1. 4/405.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Győri Törvényszék 11.Fpk.306/2014 szám alatt indult eljárásban elrendelt Cafe West Kereskedelmi Kft. (székhely: 9027 Győr, Stadion u. 14. 4/1.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Fővárosi Törvényszék 78.Fpk.3389/2019 szám alatt indult eljárásban elrendelt Felikon Ingatlankezelő és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1165 Budapest, Margit utca 114.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Fővárosi Törvényszék 20.Fpk.2376/2019 szám alatt indult eljárásban elrendelt Dagonet.com Kft. (székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 29/A. fszt. Ü/1.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Fővárosi Törvényszék 29.Fpk.597/2019 szám alatt indult eljárásban elrendelt EXS Hungary Informatikai Szolgáltató Kft.. (székhely: 1151 Budapest, Közvágóhíd utca 30-31.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Fővárosi Törvényszék 31.Fpk.2556/2019 szám alatt indult eljárásban elrendelt VÉDVONAL SECURITY Vagyonvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Harang utca 12. fogadószint 1.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Miskolci Törvényszék 6.Fpk.343/2019 szám alatt indult eljárásban elrendelt KLICK- COMPUTER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3530 Miskolc, Megyesalja út 93..) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Székesfehérvári Törvényszék 3.Fpk.330/2019 szám alatt indult eljárásban elrendelt ROMBUSZ-04 Fehérje és Gabona Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Pöstyéni utca 48.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Fővárosi Törvényszék 5.Fpk.1953/2019 szám alatt indult eljárásban elrendelt Fiore Vittoria Humán Szakértői Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Fővárosi Törvényszék 5.Fpk.2176/2019 szám alatt indult eljárásban elrendelt B.G. MASTER TECHNIC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" (székhely: 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. 01. em. 02.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Fővárosi Törvényszék 48.Fpk.215/2020 szám alatt indult eljárásban elrendelt Hunfordrive Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Fővárosi Törvényszék 39.Fpk.568/2020 szám alatt indult eljárásban elrendelt Cipker Integrátor Korlátolt Felelősségű Társaság "csődeljárás alatt" (székhely: 1119 Budapest, Bártfai utca 5. 1. em. 2.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Fővárosi Törvényszék 27.Fpk.2620/2019 szám alatt indult eljárásban elrendelt ABA Autókölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1164 Budapest, Garmada utca 14.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Pécsi Törvényszék 5.Apk.1.2020 szám alatt indult eljárásban elrendelt HÁSSÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 7745 Hásságy, Kossuth Lajos utca 20.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Pécsi Törvényszék 38.Fpk.2426/2019 szám alatt indult eljárásban elrendelt SWIS Solution Base Kft (székhely: 1223 Budapest, Nagytétényi út 180-196.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Fővárosi Törvényszék 53.Fpk.225/2020 szám alatt indult eljárásban elrendelt Aréna Fa Services Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" (székhely: 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Fővárosi Törvényszék 53.Fpk.225/2020 szám alatt indult eljárásban elrendelt Klaus Wippel Fémszerkezeteket Tervező és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (székhely 2831 Tarján, Ipari terület 1.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Debreceni Törvényszék 17.Pk.60.036/2009/33. szám alatt indult eljárásban elrendelt KAPUFA Sportegyesület "megszüntetve" (székhely 4031 Debrecen, Derék u. 153. 4/13.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

Az Egri Törvényszék Pk.60.060/2015. szám alatt indult eljárásban elrendelt Egy Közületek Egyesület " megszüntetve" (székhely 3294 Tarnaörs Víg út 9/1.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Fővárosi Törvényszék 53.Fpk.3081/2019 szám alatt indult eljárásban PEPE-FENYŐ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely 1154 Budapest, Bezerédj Pál utca 117.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Budapest Környéki Törvényszék 6.Fpk.939/2019 szám alatt indult eljárásban Fekete Pegazus Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (székhely 2623 Kismaros, Szokolyai út 228.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Fővárosi Törvényszék 29.Fpk.899/2019 szám alatt indult eljárásban INTER GENERAL CONTACT Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (székhely 1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. fszt. 01.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Budapest Környéki Törvényszék 15.Fpk.303/2019 szám alatt indult eljárásban RÓDPILLAR Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" (székhely 6800 Hódmezővásárhely, Tanya 1441/A.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Győri Törvényszék 3.Fpk.150/2019 szám alatt indult eljárásban B & B MAX-VILL Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely 9023 Győr, Szigethy Attila út 104. 9. em. 2..) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Pécsi Törvényszék 7.Fpk.176/2019 szám alatt indult eljárásban SZOMGOSZ ÉPTECH Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" (székhely 7673 Cserkút, Petőfi Sándor utca 2.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Fővárosi Törvényszék 53.Fpk.3042 szám alatt indult eljárásban AREZA PRODUCTION Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" (székhely 1192 Budapest, Mészáros L. utca 27.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Fővárosi Törvényszék 38.Vpk.151/2019 szám alatt indult eljárásban Value Hungaromédia Kreatív és Médiafoglalás Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (székhely 1184 Budapest, Aranyeső utca 8.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Fővárosi Törvényszék 59.Fpk.3044/2019 szám alatt indult eljárásban L.E.G.A. Car Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" (székhely 1157 Budapest, Kőrakás park 36. I. em. 9.)adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Budapest Környéki Törvényszék 11.Fpk.46/2019 szám alatt indult eljárásban PENATES TRADE Szállítmányozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely 2330 Dunaharaszti, Las Torres utca 3.)adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Fővárosi Törvényszék 32Fpk.733/2019/18szám alatt indult eljárásban BUDAPEST HOUSE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely 1141 Budapest, Komócsy utca 5-7.)adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Fővárosi Törvényszék 53.Fpk.2858/2019 szám alatt indult eljárásban Kékalma Fruit Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" (székhely 1171 Budapest, Csabamező utca 16.)adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Budapest Környéki Törvényszék 8.Fpk.349/2019 szám alatt indult eljárásban Echtelion Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely 2100 Gödöllő, Méhész köz 5..)adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Győri Törvényszék 3.Fpk.92/2018 szám alatt indult eljárásban W&H Szendvics Betéti Társaság "kényszertörlés alatt" (székhely 9022 Győr, Kiss János út 18.)adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Fővárosi Törvényszék 6.Fpk.881/2019 szám alatt indult eljárásban Falen Werk Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely 1037 Budapest, Harang utca 12. fog 1.)adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért

***

A Szegedi Törvényszék 2.Fpk.202/2019 szám alatt indult eljárásban elrendelt Hódlife Építő, Szerelő, Kereskedelmi és Biztosítási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Mester utca 11.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék 53.Fpk.2636/2019 szám alatt indult eljárásban elrendelt GNA-Global New Alternative Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" (székhely: 1065 Budapest, Nagymező utca 37-39. 2. em. 19.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék 1.Fpk.3928/2018 szám alatt indult eljárásban elrendelt VECO IMMO Ingatlanhasznosító és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1152 Budapest, Palánk utca 51.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Székesfehérvári Törvényszék 3.Cspk.3/2019 szám alatt indult eljárásban elrendelt LIBERTY-H Ingatlanforgalmazó Kulturális, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Kandó Kálmán út 2.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék 4.Fpk.896/2019 szám alatt indult eljárásban elrendelt TERMINAL ONE SERVICES Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" (székhely: 1095 Budapest, Mester utca 61. fszt. 3.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék 39Fpk.1254/2019 szám alatt indult eljárásban elrendelt KERAMIKA FIESTA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Tatabányai Törvényszék 14.Fpk.70.126/2019 szám alatt indult eljárásban elrendelt PROFIX 2006. Szolgáltató Betéti Társaság (székhely 2509 Esztergom-Kertváros, Kesztölci u. 61. A. ép . 2. em. 2.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Nyíregyházi Törvényszék 8.Fpk.00210/2019 szám alatt indult eljárásban elrendelt KELET-PUB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 5. 3. em. 11.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék 38.Fpk.202/2019 szám alatt indult eljárásban elrendelt JENNY-SOL Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Miskolci Törvényszék 6.Fpk.144/2019/4 szám alatt indult eljárásban elrendelt ORBÁN - MORVAI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely 3573 Sajópetri, külterületi 035/13. helyrajzi számú ingatlan.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Kecskeméti Törvényszék 2.Fpk.188/2019 szám alatt indult eljárásban elrendelt Sugó Kosársuli Ifjúsági és Tömegsport Alapítvány "megszűnt" (székhely 6500 Baja, Bánki Donát utca 2.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Zala0geerszegi Törvényszék 9.Fpk.52/2019/6 szám alatt indult eljárásban elrendelt Polozgai Házépítő Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (székhely 8354 Karmacs, Szent Anna tér 6.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Veszprémi Törvényszék 6.Fpk.36/2019 szám alatt indult eljárásban elrendelt Nett Four Team Non-profit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely 8272 Szentjakabfa, Kenderföldi utca 5.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Szombathelyi Törvényszék 5.Fpk.3/2019/8 szám alatt indult eljárásban elrendelt LAPONIA SASS Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" (székhely 9735 Csepreg, Felsőgyár utca 1.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Szolnoki Törvényszék 5.Fpk.88/2019 szám alatt indult eljárásban elrendelt STABIL Aszfalt-Út Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely 5241 Abádszalók, Aba körút 23.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 naponbelül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék 8.Fpk.3387/2018 szám alatt indult eljárásban elrendelt BOR+ Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely 1023 Budapest, Frankel Leó utca 68. pincehelyiség) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék 59.Fpk.1327/2019 szám alatt indult eljárásban elrendelt Dynamic-JT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" (székhely 1085 Budapest, József körút 69.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék 6.Fpk.159/2019 szám alatt indult eljárásban elrendelt FILATER Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely 2040 Budaörs, Ébner György köz 4.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék 20.Fpk.2257/2018 szám alatt indult eljárásban elrendelt CS+N LOGISTIC Korlátolt Felelőségű Táraság (székhely: 7773 Villány, Kikerics utca 1. 1. em. 4/1.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék 8.Fpk.150/2019 szám alatt indult eljárásban elrendelt FOOD & COMPANY Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1102 Budapest, Liget utca 16.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuka Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

 

A Fővárosi Törvényszék 6.Fpk.3615/2018 szám alatt indult eljárásban elrendelt Kiscelli Menedzsment Ingatlan Üzemeltető, és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék 23.Fpk.3223/2018 szám alatt indult eljárásban elrendelt Geo Gastro Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1035 Budapest, Miklós utca 13. 8. em. 42.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék 36.Fpk.3440/2018 szám alatt indult eljárásban elrendelt HQDENT Fogászati Klinika Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" (székhely: 1085 Budapest, József körút 69.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Szegedi Törvényszék 8.Fpk.344/2018 szám alatt indult eljárásban elrendelt HungaroDiet Center Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6636 Mártély, Fő utca 94.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Szolnoki Törvényszék 10.Fpk.25/2019 szám alatt indult eljárásban elrendelt CAR-ROBERTO Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5130 Jászapáti, István király út 52.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Miskolci Törvényszék 7.Fpk.116/2019 szám alatt indult eljárásban elrendelt XML CAPO-CAR Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" (székhely: 3467 Ároktő, Széchenyi utca 81.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Budapest Környéki Törvényszék 4.Fpk.179/2019szám alatt indult eljárásban elrendelt BUSZ TURISZT Kereskedelmi, Szállítási és Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság (székhely: 2351 Alsónémedi, Kossuth u 51.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék 31.Fpk.3264/2018 szám alatt indult eljárásban elrendelt Man Wash & Build Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 48. fsz. BÜRO.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék 7.Fpk.3053/2018 szám alatt indult eljárásban elrendelt MIET-FEM HUMAN Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1111 Budapest, Irinyi József utca 47. fszt. 4/A.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztajuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Nyíregyházi Törvényszék 18.Fpk.00063/2019 szám alatt indult eljárásban elrendelt RONI-CAR Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" (székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 12. fszt. 4..) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Nyíregyházi Törvényszék 18.Fpk.00063/2019 szám alatt indult eljárásban elrendelt RONI-CAR Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" (székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 12. fszt. 4..) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Gyulai Törvényszék 16.Fpk.272/2018 szám alatt indult eljárásban elrendelt KOMI BIRTOK Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5600 Békéscsaba, Külterület Tanya 0932/5.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Pécsi Törvényszék 7.Fpk.245/2018 szám alatt indult eljárásban elrendelt Wajenzi Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7774 Márok, Kossuth Lajos utca 84.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Győri Törvényszék 4.Fpk.403/2018 szám alatt indult eljárásban elrendelt USUS OPTIMUS Szakképzés-szervezési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9027 Győr, Puskás T utca 8.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Budapest Környéki Törvényszék 12.Fpk.56/2019 szám alatt indult eljárásban elrendelt DEZMEND Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" (székhely: 2724 Újlengyel, Dánosi dűlő 13.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Székesfehérvári Törvényszék 3.Fpk.00290/2018 szám alatt indult eljárásban elrendelt MINARIK ALAPÍTVÁNY AZ IFJÚ VIDÉKI LABDARÚGÓK TEHETSÉGGONDOZÁSÁÉRT "kényszer-végelszámolás alatt" (székhely: 2484 Gárdony-Agárd, Gesztenye sor 17/a.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék 28.Fpk.2426/2018 szám alatt indult eljárásban elrendelt AAINA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt" (székhely: 1061 Budapest, Paulay Ede u. 56. fszt. 4.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Nyíregyházi Törvényszék 8.Fpk.343/2018 szám alatt indult eljárásban elrendelt B + Z Totál Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4516 Demecser, Szent László út 15.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvészék 48.Fpk.3781/2018 szám alatt indult eljárásban elrendelt Benedir Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" (székhely: 1068 Budapest, Király utca 80.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Zalaegerszegi Törvényszék 4.Fpk.160/2018szám alatt indult eljárásban elrendelt MO-MAG'09 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." (székhely: 8380 Hévíz, Rákóczi u. 10. a. ép.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:  

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                            

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért. 

                                                                                                                                                               ***  

A Zalaegerszegi Törvényszék 10.Fpk.73/2018/2.szám alatt indult eljárásban elrendelt Lovas Trans-Sped Nemzetközi Szállítási Kft."f.a." (székhely: 8360 Keszthely, Munkás u. 20.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:  

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                            

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért. 

                                                                                                                                                               ***  

A Miskolci Törvényszék 7.Fpk.385/2018. szám alatt indult eljárásban elrendelt HEGYALJA VILL-SZER Kft."k.a." (székhely: 3900 Szerencs, Magyar utca 78.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:  

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                            

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért. 

                                                                                                                                                               ***  

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégium 5.Fpk.3288/2017.szám alatt indult eljárásban elrendelt EUROCCO Kereskedelmi Kft."f.a." (székhely: 1028 Budapest, Hidegkúti út 175.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:  

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                            

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért. 

                                                                                                                                                               ***  

A Fővárosi Törvényszék 36.Fpk.1929/2018. szám alatt indult eljárásban elrendelt WIX-Author Szolgáltató Kft."f.a." (székhely: 1163, Budapest, Veres Péter utca 51) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:  

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                            

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért. 

                                                                                                                                                               ***  

A Miskolci Törvényszék 6.Fpk.330/2018. szám alatt indult eljárásban elrendelt KISS ICE CLUB Kft."f.a." (székhely: 3528 Miskolc, Kisfaludy Károly út 140.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:  

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                            

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért. 

                                                                                                                                                               ***  

A Győri Törvényszék 11.Fpk.302/2018. szám alatt indult eljárásban elrendelt Püski és Püski Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft."f.a." (székhely: 9172, Győrzámoly SzéchenyI utca 4.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:  

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                            

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért. 

                                                                                                                                                               ***  

A Debreceni Törvényszék 9.Fpk.365/2018 szám alatt indult eljárásban elrendelt AMPET Project Kft. "f.a." (székhely: 4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt. 41.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:  

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                            

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért. 

                                                                                                                                                               ***  

A Fővárosi Törvényszék 31.Fpk.2720/2018 szám alatt indult eljárásban elrendelt WURDON-TRANS Kereskedelmi Kft. "f.a." (székhely: 1083 Budapest, Baross utca 103. fszt.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:  

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                            

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért. 

                                                                                                                                                               ***  

A Tatabányai Törvényszék 8.Fpk.70.106/2018 szám alatt indult eljárásban elrendelt SILD57 Épíipari, Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." (székhely: 2800 Tatabánya, Mártírok út 86. 1. em. 1.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:  

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                            

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért. 

                                                                                                                                                               ***  

A Debreceni Törvényszék 4.Vpk.24/2018 szám alatt indult eljárásban elrendelt LORD Divatcikk Tervező és Készítő Gazdasági Munkaközössé "f.a." (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 55.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:  

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                            

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért. 

                                                                                                                                                               ***  

A Budapest Környéki Törvényszék 16.Fpk.356/2018 szám alatt indult eljárásban elrendelt Ungarische Sauer Kft. "f.a." (székhely: 2220 Vecsés, Malom u. 19/A.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               ***

A Fővárosi Törvényszék 39.Fpk.565/2018. szám alatt indult eljárásban elrendelt Best of Golden Manna Korlátolt Felelősségű Társaság"f.a." (székhely: 1087 Budapest, Stróbl Alajos utca 7/476.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               ***

A Nyíregyházi Törvényszék 11.Fpk.196/2018 szám alatt indult eljárásban elrendelt Szarvas Fer Kereskedelmi Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság"f.a." (székhely: 4600 Kisvárda, Jósa András út 9..) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               ***

A Fővárosi Törvényszék 17.Fpk.3.900/2017 szám alatt indult eljárásban elrendelt Light in the Barter LLC. Magyarországi Fióktelepe"f.a." (székhely: 1034 Budapest, Kecske köz 12.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               ***

A Gyulai Törvényszék 16.Fpk.152/2018 szám alatt indult eljárásban elrendelt BAER-ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság"f.a." (székhely: 5630 Békés, Hunyadi utca 14.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               ***

A Szegedi Törvényszék 16.Fpk.245/2018. szám alatt indult eljárásban elrendelt BELLIS-PHARM Kft. "kényszertörlés alatt"f.a." (székhely: 6900 Makó, Soproni u. 4.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               ***

A Fővárosi Törvényszék 51.Fpk.2.609/2018. szám alatt indult eljárásban elrendelt NC-SystemHungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság"f.a." (székhely: 1108 Budapest, Lenfonó utca 8. III/13.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               ***

A Győri Törvényszék 3.Fpk.222/2018. szám alatt indult eljárásban elrendelt JSC Logistics Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt"f.a." (székhely: 9025 Győr, Simor János püspök tér 14..) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               ***

A Kaposvári Törvényszék 6.Fpk.98/2018. szám alatt indult eljárásban elrendelt VANAMALI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság"f.a." (székhely: 7400 Kaposvár, Kócsag utca 57.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               ***

A Debreceni Törvényszék 1.Fpk.302/2018. szám alatt indult eljárásban elrendelt TOONAG Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság"f.a." (székhely: 4272 Sáránd, Kölcsey utca 10..) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               ***

A Fővárosi Törvényszék 8.Fpk.1.620/2018. szám alatt indult eljárásban elrendelt Bean Busters Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság"f.a." (székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               ***

A Fővárosi Törvényszék 50 Fpk.2224/2018. szám alatt indult eljárásban elrendelt Zola Busz Utazásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt"(székhely: 1073 Budapest, Erzsébet körút 37. 1. em. 14.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:  

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                            

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért. 

                                                                                                                                                               ***  

A Győri Törvényszék 3 Fpk.122/2018.szám alatt indult eljárásban elrendelt  Barnevona Kft."f.a." (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Tündérfátyol u. 4.A. ép.4. 1ház.fszt. 1.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:  

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                            

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért. 

                                                                                                                                                               ***  

A Zalaegerszegi Törvényszék 10.Fpk.73/2018/2.szám alatt indult eljárásban elrendelt Lovas Trans-Sped Nemzetközi Szállítási Kft."f.a." (székhely: 8360 Keszthely, Munkás u. 20.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               ***

A Tatabányai Törvényszék 8.Fpk.70.313/2017/12. szám alatt indult eljárásban elrendelt HD TRUCK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság"f.a." (székhely: 2543 Süttő, Zrínyi Miklós utca 2.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               ***

A Debreceni Törvényszék 4.Fpk.483/2017/20. szám alatt indult eljárásban elrendelt SILO - UNION Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság"f.a." (székhely: 4033 Debrecen, Pajzs utca 11. /. B. ép.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               ***

A Kecskeméti Törvényszék 2.Fpk.39/2018/8. szám alatt indult eljárásban elrendelt King Gastro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft."f.a." (székhely: 6000 Kecskemét, Rózsavölgyi tér 1.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               ***

A Budapest Környéki Törvényszék 10. Fpk. 267/2018/4. szám alatt indult eljárásban elrendelt Madame & Maidemoiselle Kereskedelmi Kft."f.a." (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 228.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               ***

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 30 Fpk.350/2017/25.szám alatt indult eljárásban elrendelt MANLÍRA Ingatlanhasznosító, Építőipari és Kereskedelmi Kft."f.a." (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 14.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:  

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                            

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért. 

                                                                                                                                                               ***  

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 29. Fpk. 3540/2017/9..szám alatt indult eljárásban elrendelt JUGAR Reklámügynöki Szolgáltató Kft. "f.a." (székhely: 1137 Budapest, Szent István Krt. 18.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:  

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                            

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért. 

                                                                                                                                                               ***  

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 31. Fpk. 4224/2017/9..szám alatt indult eljárásban elrendelt Neldam Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." (székhely: 1137 Budapest, Jászai Mari tér 4/B) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:  

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                            

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért. 

                                                                                                                                                               ***  

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 11 Fpk. 31/2018/4. szám alatt indult eljárásban elrendelt Web Hosting Studio Korlátolt Felelősségű Társaság"f.a." (székhely: 7100 Szekszárd, Mikes utca 3. 1. em. 11.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:  

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                            

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért. 

                                                                                                                                                               ***  

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 17. Vpk.50/2018/2 .szám alatt indult eljárásban elrendelt Ezüsttű Kereskedelmi, Szolgáltató, Szállító és Termelő Betéti Társaság "f.a." (székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 7. 1.em.23) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               ***

A Budapest Környéki Törvényszék  4 Fpk. 423/2018/4. szám alatt indult eljárásban elrendelt Axiom Tech Kft."fa" (székhely: 2022 Tahitótfalu, Alsó-villa sor 38., Cégjegyzékszám: 13090160316) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               ***

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma  8. Fpk. 4078/2017/4 szám alatt indult eljárásban elrendelt AGRIROM-HUNGARIA Korlátolt Felelősségű Társaság "fa" (székhely: 1213 Budapest, Színesfém utca 10., Cégjegyzékszám: 01 09 997604 ) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               ***

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 17. Fpk. 4211/2017/7..szám alatt indult eljárásban elrendelt BEST BREAD Korlátolt Felelősségű Társaság"fa" (székhely: 1013 Budapest, Attila út 65. 1. em. 7., Cégjegyzékszám: 01 09 289610) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               ***

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 25. Fpk. 2932/2017/4.szám alatt indult eljárásban elrendelt Nagymetro Korlátolt Felelősségű Társaság"fa" (székhely: 1046 Budapest, Homoktövis út 1., Cégjegyzékszám: 01 09 923729) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               ***

A Budapest Környéki Törvényszék 15.Fpk.194/2018/8. szám alatt indult eljárásban elrendelt DELY Fémtechnika Korlátolt Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt" (székhely: 2700 Cegléd, Kadar utca 16., Cégjegyzékszám: 13 09 131688) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               ***

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 56.Fpk.636/2018/3.szám alatt indult eljárásban elrendelt BistroNet Korlátolt Felelősségű Társaság"fa" (székhely: 1125 Budapest, Fogaskerekű utca 4-6., Cégjegyzékszám: 01 09 180191) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               ***

A Balassagyarmati Törvényszéka Fpk. 120/2017/24.szám alatt indult eljárásban elrendelt HIGH OCTANE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "fa" (székhely: 3145 Mátraterenye, Kossuth út 1074/5 hrsz., Cégjegyzékszám: 12 09 002209) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               ***

A Nyíregyházi Törvényszék a 11.Fpk.15-17-000299/4 szám alatt indult eljárásban elrendelt Re-Start Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság "fa" (székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2., Cégjegyzékszám: 01 09 306082) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt: 

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               *** 

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma a 30. Fpk. 4226/2017/6.  szám alatt indult eljárásban elrendelt Europharma Global Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság "fa" (székhely: 1033 Budapest, Huszti út 39. VI. em. 45., Cégjegyzékszám: 01 09 959863) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt: 

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               *** 

A Szekszárdi Törvényszék a 4.Fpk.129/2017/3  szám alatt indult eljárásban elrendelt "Pelikán" Kis- és Nagykereskedelmi Bt. "fa" (székhely: 7030 Paks, Virág utca 105., Cégjegyzékszám: 17-06-001395) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt: 

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               *** 

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma a 17. Fpk.3848/2017/7 szám alatt indult eljárásban elrendelt Ultratop Korlátolt Felelősségű Társaság"fa" (székhely: 1032 Budapest, Váradi utca 22., Cégjegyzékszám: 01-09-192578) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt: 

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               *** 

A Nyíregyházi Törvényszék a 1. Fpk. 00425/2017/9  szám alatt indult eljárásban elrendelt KLP-TEAM Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "k.a." (székhely: 4961 Zsarolyán, Kossuth u. 38. B. ép., Cégjegyzékszám: 15 09 072298 ) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt: 

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               *** 

A Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági Kollégiuma a 3.Fpk.557/2017/10  szám alatt indult eljárásban elrendelt LemonBar Vendéglátó és Kereskedelmi Kft."fa" ( székhely: 2000 Szentendre, Dunakanyar sétány 6., Cégjegyzékszám: 13-09-158164) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt: 

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                            

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.  

                                                                                                                                                               ***

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégium a 52.Fpk.366/2018/3  szám alatt indult eljárásban elrendelt ANDOMA-BAU Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság "kényszertörlés alatt" ( székhely: 1117 Budapest, Szerémi út 25/b. fszt. 2., Cégjegyzékszám: 01 06 759039) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt: 

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                            

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.  

                                                                                                                                                               ***

A Szegedi Törvényszék a 15.Fpk.594/2017/7  szám alatt indult eljárásban elrendelt N & G-COM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság"fa" ( székhely: 6783 Ásotthalom, Déli u. 1., Cégjegyzékszám: 06 09 007847) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt: 

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                            

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.  

                                                                                                                                                               ***

A Tatabányai Törvényszék a 9.Fpk70.052/2018/4  szám alatt indult eljárásban elrendelt ENDUP 161013 SAFETY Korlátolt Felelősségű Társaság"fa" ( székhely: 2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 2., Cégjegyzékszám: 11 09 024771) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt: 

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                            

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.  

                                                                                                                                                               ***

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma a 32.Fpk.450/2017/2  szám alatt indult eljárásban elrendelt VS MOTORSPORT Autóverseny Szervező Kft."fa" (székhely: 1046 Budapest, Kiss Ernő utca 2., Cégjegyzékszám: 01 09 736561) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt: 

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               *** 

A Fővárosi Törvnyszék Gazdasági Kollégiuma a 20 Fpk.1779/2017/14.  szám alatt indult eljárásban elrendelt Group Kovács Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a.""fa" (székhely: 1157 Budapest, Nyírpalota út 1. fszt. 1., Cégjegyzékszám: 01-09-272675) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt: 

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               *** 

A Szolnoki Törvényszék a 5.Fpk. 192/2017  szám alatt indult eljárásban elrendelt Gyenda Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a.""fa" (székhely: 5233 Gyenda, Tiszagyenda, Gorkij út 19., Cégjegyzékszám: 16-09-014700) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt: 

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               *** 

A Kecskeméti Törvényszék a 6.Fpk.00586/2017/8 szám alatt indult eljárásban elrendelt Kiskunmajsai Építési- és Bontási Törmelék Átvevő és Előkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."(székhely: 6120 Kiskunmajsa, Jókai Mór utca 3/A., Cégjegyzékszám: 03 09 118289) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt: 

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               *** 

A Kecskeméti Törvnyszék a 2.Fpk.659/2017/6.  szám alatt indult eljárásban elrendelt TÍZKERÉK Mezőgazdasági, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "fa" ( székhely: 6000 Kecskemét, Borbás tanya 5., Cégjegyzékszám: 03 09 106080) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt: 

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                            

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.  

                                                                                                                                                               ***

A Kecskeméti Törvnyszék a 2 Fpk.678/2017 szám alatt indult eljárásban elrendelt DOBRI és TÁRSA Üvegipari, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság"fa" ( székhely: 6400 Kiskunhalas, Nemzetőr utca 14., Cégjegyzékszám: 03 09 116708) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt: 

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                            

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.  

                                                                                                                                                               ***

A Győri Törvnyszék a 11.Fpk.268/2017/8.  szám alatt indult eljárásban elrendelt FESTŐ PARTNER Korlátolt Felelősségű Társaság"fa" ( székhely: 9094 Tápszentmiklós, Fő utca 38., Cégjegyzékszám: 08 09 027164) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt: 

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                            

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.  

                                                                                                                                                               ***

 

A Fővárosi Törvnyszék Gazdasági Kollégiuma a 4.Fpk.1664/2017/5.  szám alatt indult eljárásban elrendelt Otthonbolt Korlátolt Felelősségű Társaság "fa" (székhely: 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 10. IV. em. 3., Cégjegyzékszám: 01 09 986365) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt: 

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               *** 

A Veszprémi Törvnyszék a 4.Fpk.3/2018/10 szám alatt indult eljárásban elrendelt Kenesei Mezőgazdasági Kft. ”fa”(székhely: 8174 Balatonkenese, Fő utca 33., Cégjegyzékszám: 19 09 516776) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt: 

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               *** 

A Szegedi Törvnyszék a 10.Apk.1/2018/3  szám alatt indult eljárásban elrendelt Csanádpalota Város Önkormányzata (székhely: 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér. 10.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt: 

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               *** 

A Budapest Környéki Törvnyszék a 8.Fpk.1242/2017/6  szám alatt indult eljárásban elrendelt Archi Plan Project Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság”fa”(székhely: 2030 Érd, Kubikos utca 19., Cégjegyzékszám: 13 09 176588) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt: 

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               *** 

A Fővárosi Törvnyszék Gazdasági Kollégiuma a 10 Fpk. 0165/2017  szám alatt indult eljárásban elrendelt Trust in Business Korlátolt Felelősségű Társaság”fa”(székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 57., Cégjegyzékszám: 01 09 197057) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt: 

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               *** 

A Fővárosi Törvnyszék Gazdasági Kollégiuma a 4.Fpk.1664/2017/5.  szám alatt indult eljárásban elrendelt VICCOUNT Korlátolt Felelősségű Társaság ”fa”(székhely: 1077 Budapest, Izabella utca 3/A., Cégjegyzékszám: 01 09 286186) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért. 

                                                                                                                                                               ***

A Fővárosi Törvnyszék Gazdasági Kollégiuma a 48 Fpk. 1919/2017 szám alatt indult eljárásban elrendelt Otthonbolt Korlátolt Felelősségű Társaság ”fa”(székhely: 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 10. IV. em. 3., Cégjegyzékszám: 01 09 986365) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért. 

                                                                                                                                                               ***

A Veszprémi Törvnyszék a 4.Fpk.3/2018/10 szám alatt indult eljárásban elrendelt Kenesei Mezőgazdasági Kft. ”fa”(székhely: 8174 Balatonkenese, Fő utca 33., Cégjegyzékszám: 19 09 516776) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért. 

                                                                                                                                                               ***

A Szegedi Törvnyszék a 16. Fpk.06-17-000485/9. szám alatt indult eljárásban elrendelt Mihazánk Könyvkiadó, Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.”fa”(székhely: 6792 Zsombó, Andrássy út 59/3., Cégjegyzékszám: 06-09-018537) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               ***

A Győri Törvényszék a 11 Fpk. 223/2017/9. szám alatt indult eljárásban elrendelt Diva Kosmetic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ”fa”(székhely: 9330 Kapuvár, Rózsa u. 12., Cégjegyzékszám: 08-09-018500) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                                ***

A Pécsi Törvényszék a 5.Fpk.208/2017/9. szám alatt indult eljárásban elrendelt HB Garage Korlátolt Felelősségű Társaság ”fa”(székhely: 7673 Kővágószőlős, hrsz 0165/30., Cégjegyzékszám: 02 09 081253) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                                 ***

A Főváros Környéki Törvényszék Gazdasági Kollégiuma a 35. Fpk. 1404/2017/8. szám alatt indult eljárásban elrendelt P.L.M. Service Kft.”fa”(székhely: 1046 Budapest, Fóti út 60. e. épület, Cégjegyzékszám: 01-01-968829) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                                ***

A Veszprémi Törvényszék a 7 Fpk. 324/2017/4. szám alatt indult eljárásban elrendelt GOMBOS ÉPÍTŐIPARI Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ”fa”(székhely: 8227 Felsőörs, Rózsa utca 7., Cégjegyzékszám: 19 09 509806) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                                    ***

A Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági Kollégiuma a 6.Fpk.676/2017/7.szám alatt indult eljárásban elrendelt OKAPI PANNÓNIA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság”fa”( székhely: 2011 Budakalász, Szentendrei út 1-3., Cégjegyzékszám: 13 09 108942) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt: 

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                                      ***

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma a 23.Fpk.3180/2017/6 szám alatt indult eljárásban elrendelt EASTRON KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTŐ ÜGYNÖKSÉG KFT.”fa”( székhely: 1134  Budapest, Váci út 49. sz., Cégjegyzékszám: 01-09-366575) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:  

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                                      ***

A Budapest Törvényszék Gazdasági Kollégiuma a 2 Fpk. 1011/2017/6 szám alatt indult eljárásban elrendelt LUNA EN EL SOL Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság”fa”(székhely: 2030 Érd, Felső utca 144., Cégjegyzékszám: 13 09 177425) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt: 

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért. 

                                                                                                                                                                      ***

A Kecskeméti Törvényszék a Fpk.199/2017/7. szám alatt indult eljárásban elrendelt PIDRES FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság”fa”(székhely: 6500 Baja, Varsa utca 3. VII. em. 22., Cégjegyzékszám: 03 09 128496) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt: 

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért. 

                                                                                                                                                                          ***

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma a  47.Fpk.3388/2017/6. szám alatt indult eljárásban elrendelt Vaeringar Kft. ”fa”(székhely: 1024 Budapest, Fillér utca 13-15. 3. em. 5., Cégjegyzékszám: 01 09 998946) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                          

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma a  3.Fpk.130/2017. szám alatt indult eljárásban elrendelt TOWER-POVER Kft. ”fa”(székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 85., Cégjegyzékszám: 01 09 967600) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a  78 Fpk.692/2017. szám alatt indult eljárásban elrendelt Automobile.hu Korlátolt Felelősségű Társaság ”fa”(székhely: 1134 Budapest, Lehel utca 19. 3. em. 43a., Cégjegyzékszám: 01 09 966172) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Szegedi Törvényszék a  2 Fpk.211/2017/7. szám alatt indult eljárásban elrendelt Kulturális örökség és természetvédelem Alapítvány ”fa”(székhely: 4264 Nyírábrány, ÁBRÁNYI KORNÉL TÉR 6., Azonosító: 999004699) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Szegedi Törvényszék a  12.Pk.60.229/1989/50. szám alatt indult eljárásban elrendelt Szegvári Sport Klub ”fa”(székhely: 6635 Szegvár, Sport tér 5., Azonosító: 699003347) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Miskolci Törvényszék a  5 Fpk. 342/2017/4szám alatt indult eljárásban elrendelt I.F. Ismeretterjesztő Filmtársaság Kft. ”fa”(székhely: 3672 Borsodnádasd, Kölcsey Ferenc utca 19., Cégjegyzékszám: 05 09 027990) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Szombathelyi Törvényszék a  78 Fpk.1537/2017 szám alatt indult eljárásban elrendelt LP Grand Packing Kft. ”fa”(székhely: 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. b. ép. 1. em. 2., Cégjegyzékszám: 01 09 275111) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma  a  78 Fpk. 949/2017. szám alatt indult eljárásban elrendelt BAVARIA - BENEFICIUM Ingatlanfejlesztő Kft. ”fa”(székhely: 1119 Budapest, Andor utca 21. fszt. 1., Cégjegyzékszám: 01 09 908055) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Gyulai Törvényszék  a  10 Fpk.04-16-000062/13. szám alatt indult eljárásban elrendelt PATRÓNUS SECURITY Vagyonvédelmi Kft. ”fa”(székhely: 5630 Békés, Táncsics Mihály utca 14., Cégjegyzékszám: 04 09 011945) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                                     *** 

A Gyulai Törvényszék  a  10.Fpk. 166/2017/4.. szám alatt indult eljárásban elrendelt Békésszentandrási Ifjusági és Kulturális Egyesület ”fa”(székhely: 5561 Békésszentandrás, Csokonai utca 45., Azonosító: 499001473) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                                          ***

A Fővárosi Törvényszék  a  35 Fpk. 944/2017/6. szám alatt indult eljárásban elrendelt FNOX 2009 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ”fa”(székhely: 1119 Budapest, Andor utca 21/C. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01 09 285694.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Budapest Környéki Törvényszék  a  10 Fpk. 698/2017/5. szám alatt indult eljárásban elrendelt Zsanka Dekor Kft. ”fa”(székhely: 2100 Gödöllő, Bajcsy-Zsilinszky u. 17., cégjegyzékszám: 23593976-2-13.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Nyíregyházi Törvényszék  a  16 Fpk. 00266/2017/4. szám alatt indult eljárásban elrendelt A-POWER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ”fa”(székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. Utca 3. 1. em., cégjegyzékszám: 15 09 081027.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Debreceni Törvényszék  a  4 Fpk. 280/2016/32 szám alatt indult eljárásban elrendelt BAKER HAUSE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ”fa”( székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Katona J. utca 35., cégjegyzékszám: 09 09 013822.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a  7 Fpk. 2433/2016/11. szám alatt indult eljárásban elrendelt Kőrösvas-Szolg Korlátolt Felelősségű Társaság ”fa”(székhely: 1136 Budapest, Tátra utca 5. A. ép. al. 2., Cg.: 01 09 999576) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Balassagyarmati Törvényszék a 2 Fpk. 33/2017/7. szám alatt indult eljárásban elrendelt INSPECTION-TRADE Autójavító és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ”fa”(székhely: 3060 Pásztó, Fő utca 51., Cg.: 12 09 008482) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Miskolci Törvényszék a  2 Fpk. 244/2017/4. szám alatt indult eljárásban elrendelt JÚLIA PINCÉSZET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ”fa”(székhely: 3908 Rátka, Fenyves u. 23., Cg.: 05 09 013551) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Zalaegerszegi Törvényszék  a 2 Fpk. 122/2017/7. szám alatt indult eljárásban elrendelt HORVÁTH PROJECT 2015 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság ”fa”(székhely 8900 Zalaegerszeg, Válicka utca 34., Cg.: 20 06 039851) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Budapest Környéki Törvényszék  a 10 Fpk. 227/2017/8. szám alatt indult eljárásban elrendelt a NETTI TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.”fa” (székhely: 2700 Cegléd, Akasztó szél 25., cégjegyzékszám: 13 09 151716.) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A GyulaiTörvényszék a  10 Fpk. 106/2017/7. szám alatt indult eljárásban elrendelt BÜFÉ - NET Kereskedelmi és Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság ”fa”(székhely: 5600 Békéscsaba, Sarkantyú utca 10., Cg.: 04 09 009717) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Székesfehérvári Törvényszék a  7 Fpk. 00156/2017/4 szám alatt indult eljárásban elrendelt DOLIPED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ”fa”(székhely: 2421 Nagyvenyim, Szegfű utca 18., Cg.: 07 09 016758) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

 

A Fővárosi Törvényszék a  78 Fpk. 2308/2017/4. szám alatt indult eljárásban elrendelt Brick Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság ”fa”(székhely: 1123 Budapest, Bán utca 1/b., Cg.: 01 09 189215) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Nyíregyházi Törvényszék a  8 Fpk. 114/2017/5. szám alatt indult eljárásban elrendelt ROCK INN Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Betéti Társaság ”fa”(székhely: 4400 Nyíregyháza, Pacsirta út 26., cégjegyzékszám.: 15 06 086441) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a  11 Fpk. 01-15-005408/28. szám alatt indult eljárásban elrendelt Inno-Skill Labour Leasing Korlátolt Felelősségű Társaság ”fa”(székhely: 1149 Budapest, Angol utca 34., Cg.: 01 09 895574) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a  21 Fpk. 113/2017 szám alatt indult eljárásban elrendelt a IntraNet Solutions Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság”fa”(székhely: 1037 Budapest, Zay utca 3., Cg.: 01 09 984971)adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a  57 Fpk. 2051/2017/4. szám alatt indult eljárásban elrendelt a SAT-CM Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság ”fa”(székhely: 1201 Budapest, Barkó utca 4. földszint 5., Cg.: 01 09 170160) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Győri Törvényszék a  10 Fpk. 59/2017 szám alatt indult eljárásban elrendelt a No-Ra Palace Korlátolt Felelősségű Társaság”fa” (székhely: 9400 Sopron, Mátyás király utca 5. 2. em. 5., Cg.: 08 09 027199) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Kaposvári Törvényszék a  7 Fpk. 133/2016 szám alatt indult eljárásban elrendelt a Zöldi-Kék Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság ”fa”(székhely : 8673 Somogymeggyes, Fő utca 112., Cg.: 14 06 307095) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Egri Törvényszék a  10. Fpk. 123/2017 szám alatt indult eljárásban elrendelt a SLEZÁK-HÁZ Szolgáltató és Kereskedő Betéti Társaság”fa” (székhely: 3300 Eger, Deák Ferenc utca 80. 3. em. 7., cégjegyzékszám.: 10 06 027061, adószáma: 22206637-3-10) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Veszprémi Törvényszék a  7 Fpk.185/2016/8. szám alatt indult eljárásban elrendelt ENCIÁN GROUP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ”fa” (székhely: 1085 Budapest, József körút 69., Cg.: 01 09 276920) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a  7.Fpk.2123/2016/5. szám alatt indult eljárásban elrendelt a INTERBRAND-SOLUTION Hirdetési Korlátolt Felelősségű Társaság”fa” (székhely: 1114 Budapest, Mészöly utca 4. al. 1., cégjegyzékszám.: 01 09 978578, adószáma: 23803426-2-43) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Győri Törvényszék a 10 Fpk. 59/2017 szám alatt indult eljárásban elrendelt a No-Ra Palace Korlátolt Felelősségű Társaság”fa” (székhely: 9400 Sopron, Mátyás király utca 5. 2. em. 5., Cg.: 08 09 027199)adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Budapest Környéki Törvényszék a  8 Fpk. 1385/2016/7. szám alatt indult eljárásban elrendelt a LITTIMATRA Korlátolt Felelősségű Társaság”fa” (székhely: 2700 Cegléd, Vitéz utca 9/A., cégjegyzékszám.: 13 09 170203, adószám: 24929169-2-13) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Gyulai Törvényszék a  16.Fpk.53/2017/5. szám alatt indult eljárásban elrendelt a Nagycsaládosok Egyesülete Doboz ”fa” (székhely: 5624 Doboz, Kossuth tér 14/2., cégjegyzékszám.: 60075/2010) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a  7.Fpk.2123/2016/5. szám alatt indult eljárásban elrendelt a INTERBRAND-SOLUTION Hirdetési Korlátolt Felelősségű Társaság”fa”(székhely: 1114 Budapest, Mészöly utca 4. al. 1., cégjegyzékszám.: 01 09 978578, adószáma: 23803426-2-43) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Veszprémi Törvényszék a  6 Fpk. 19-13-000344 szám alatt indult eljárásban elrendelt a AJKAI Gépészeti Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság”fa”(székhely 8401 Ajka, Gyártelep hrsz. 598/26., Cg.: 19 09 507290)adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Szolnoki Törvényszék a 6 Fpk.  264/2016 szám alatt indult eljárásban elrendelt a CSEMPÉS-Magas- és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság”fa”(székhely: 5321 Kunmadaras, Tópart utca 57., cégjegyzékszám.: 16 09 016407) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a 28 Fpk. 3057/2016/9. szám alatt indult eljárásban elrendelt a Inqbator Film Korlátolt Felelősségű Társaság”fa”(székhely 1055 Budapest, Szt. István körút 17. III. em. 3.., Cg.: 01 09 189705) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a  18 Fpk.01-15-003554/18. szám alatt indult eljárásban elrendelt a Magyar Közigazgatási Szakkönyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság”fa”(székhely: 1115 Budapest, Ildikó utca 8., cégjegyzékszám.: 01 09 975439)  adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Tatabányai Törvényszék a  4.Fpk.70.008/2017/6. szám alatt indult eljárásban elrendelt a HORVÁTH-TEJ Mezőgazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ”fa”(székhely: 2523, Sárisáp, Hunyadi János utca 30. cégjegyzékszám.: 11 09 016629) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Szegedi Törvényszék a 17 Fpk. 06-17-000041 szám alatt indult eljárásban elrendelt a NAGYMÓR-CLEANER Korlátolt Felelősségű Társaság”fa”(székhely:6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János utca 93., Cg.: 06 09 016194) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Gyulai Törvényszék 5. Fpk. 4/2017/5. szám alatt indult eljárásban elrendelt West Agro-Alpok Mezőgazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság"fa" (székhely: 9555 Kissomlyó, Kossuth L utca 5., Cégjegyzékszám: 18 09 111719) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:                           

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

                                                                                                                                                               ***

A Nyíregyházi Törvényszék a  12 Fpk. 00062/2017 szám alatt indult eljárásban elrendelt a Donatella-TEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság”fa” (székhely: 4300 Nyírbátor, Görögtemető utca 26., cégjegyzékszám.: 15 09 077024) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a  26 Fpk.500/2017/4 szám alatt indult eljárásban elrendelt a VIMAX-PORT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság”fa”  (székhely: 1158 Budapest, Madách u. 61/B. fszt. 1., Cg.: 01 09 893221) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Debreceni Törvényszék a  11 Fpk.492/2016/6. szám alatt indult eljárásban elrendelt a Jerikó Totó Bár Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság”fa” (székhely: 4032 Debrecen, Jerikó utca 5. fszt. 9., Cg.: 09 09 025325) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a  10 Fpk. 01-14-008840 szám alatt indult eljárásban elrendelt a InterDress Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság”fa” (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 34-43., Cg.:  01 09 953563)  adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a  22 Fpk. 2336/2016/14 szám alatt indult eljárásban elrendelt a LAVINIA PELSO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság”fa” (székhely: 1028 Budapest, Hidegkúti út 37. fszt. 2., Cg.:  01 09 989341) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Szolnoki Törvényszék a  10 Fpk. 183/2016 szám alatt indult eljárásban elrendelt a SZABÓ és FIA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság”fa” ( székhely: 5340 Kunhegyes, 515. hrsz., Cg.: 16 09 008357) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a 28 Fpk.2666/2016/8 szám alatt indult eljárásban elrendelt a SPECIAL PRODUCT TEAM Korlátolt Felelősségű Társaság”fa”( székhely: 1122 Budapest, Hajnóczy J utca 11., Cg.: 01 09 273592) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Gyulai Törvényszék a  16 Fpk.  40/2017/4. szám alatt indult eljárásban elrendelt a Örökségvédő Ingatlanfenntartó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság”fa”(székhely: 5700 Gyula, Szent Miklós park 1., cégjegyzékszám.: 04 09 009267) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a  7 Fpk.2270/2016/13 szám alatt indult eljárásban elrendelt a DÖBRENT 2013 Korlátolt Felelősségű Társaság”fa”(székhely 1085 Budapest, József körút 69.., Cg.: 01 09 181650)adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Nyíregyházi Törvényszék a  13 Fpk.370/2016/7. szám alatt indult eljárásban elrendelt a CONCORDIA TRES "93" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság”fa”(székhely: 4561 Baktalórántháza, Naményi u 5., Cg.: 15 09 062035) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a  2 Fpk.3639/2016/4 szám alatt indult eljárásban elrendelt a Szerencsés Mosoly Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság”fa”(székhely: 1134 Budapest, Váci út 9-15. F 131., Cg.: 01 09 980689) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a 28 Fpk.02715/2016/6.  szám alatt indult eljárásban elrendelt a Münich Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság”fa” (székhely: 1161 Budapest, Rákosi út 110., Cg.: 01 09 204293) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a 15 Fpk. 01-15-005454/12 szám alatt indult eljárásban elrendelt a LICHTHOF PRODUCTIONS Film és Animáció Készítő Korlátolt Felelősségű Társaság”fa”(1013 Budapest, Attila út 31. fszt. 7., Cg.: 01 09 707546) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Székesfehérvári Törvényszék a  3 Fpk. 00217/2016. szám alatt indult eljárásban elrendelt a SVÉD-FRUIT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság”fa”(székhely: 2400 Dunaújváros, Pipacs utca 1. Cg. 07-09-022329) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

 

A Zalaegerszegi Törvényszék a 9 Fpk. 226/2016/6. szám alatt indult eljárásban elrendelt a Be-Doba Generál Korlátolt Felelősségű Társaság ”fa” (székhely: 8800 Nagykanizsa, Fenyő utca 25., Cg.: 20 09 075023) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Kecskeméti Törvényszék a  7 Fpk.00363/2016  szám alatt indult eljárásban elrendelt a VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság”fa” (székhely 6075 Páhi, III. körzet 51., Cg.: 03-10-100423) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Nyíregyházi Törvényszék a  10 Fpk.15-16-000146/9. szám alatt indult eljárásban elrendelt a GLENG Cipő, Cipőfelsőrész gyártó és kereskedelmi Betéti Társaság ”fa” (székhely: 4558 Ófehértó, Szent István út 12., Cg.: 15 06 083035) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Balassagyarmati Törvényszék a  2.Fpk.150.2015/10 szám alatt indult eljárásban elrendelt a/az PÁSZTÓ-INVEST Korlátolt Felelősségű Társaság”fa”  (székhely 3060 Pásztó, Petőfi u 52., Cg.: 12-09-005369) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Gyulai Törvényszék a 16 Fpk.104/2016/ szám alatt indult eljárásban elrendelt a/az Európa Holding Állattenyésztő Korlátolt Felelősségű Társaság”fa” (székhely 5600 Békéscsaba, Külterület 0948/85 hrsz., Cg.: 04-09-007163) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a  6 Fpk.01-15-005580/9. szám alatt indult eljárásban elrendelt a JACQUELINE Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság”fa”  (székhely: 1023 Budapest, Kolozsváry T utca 4/a., Cg.: 01-09-976999) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a  39 Fpk.1641/2016 szám alatt indult eljárásban elrendelt a az INSTITUTUM 2015 Korlátolt Felelősségű Társaság”fa” (székhely 1184 Budapest, Aranyeső utca 8., Cg.: 01-09-202592)adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Szombathelyi Törvényszék a  5 Fpk.78/2016 szám alatt indult eljárásban elrendelt a HYDRO-TECH Épületgépészeti és Szolgáltató Betéti Társaság”fa” (9725 Kőszegszerdahely, Alkotmány út 42., Cg.18-06-105098) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Egri Törvényszék a 3 Fpk. 286/2016/4. szám alatt indult eljárásban elrendelt a TÓTA Könyvelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság”fa” (székhely: 3300 Eger, Kertész u 160., Cg.: 10 06 023327) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a 7 Fpk.01-15-005369/10. szám alatt indult eljárásban elrendelt a SPARKLAND Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság”fa” (székhely:1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 10., Cg.: 01-09-177348) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

A Fővárosi Törvényszék a 2.Fpk.05-16-000092/7. szám alatt indult eljárásban elrendelt a OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. ”fa” (székhely: 1047 Budapest, Baross u. 75-77., Cg.: 01-09-661727) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Miskolci Törvényszék a 2.Fpk.05-16-000092/7. szám alatt indult eljárásban elrendelt a MARKOL-ÁSZ Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság”fa” (3950 Sárospatak, Szabó Ervin utca 7. 4. em. 1., Cg.: 05-09-025699) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Kecskeméti Törvényszék a 14.Fpk.153/2016  szám alatt indult eljárásban elrendelt a STARKER FLY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság”fa” (6000 Kecskemét, Izsáki út 2. tetőtér 15., Cg.: 03-09-126838) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Egri Törvényszék a 7. Fpk. 10-16-000111/6. szám alatt indult eljárásban elrendelt a KONTO IN TIME Számviteli, Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság ”fa” (3000 Hatvan, Esze Tamás utca 27. Cg.: 10-09-029527) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Miskolci Törvényszék a 2.Fpk.05-16-000092/7. szám alatt indult eljárásban elrendelt a MARKOL-ÁSZ Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság”fa” (3950 Sárospatak, Szabó Ervin utca 7. 4. em. 1., Cg.: 05-09-025699) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Pécsi Törvényszék a 5.Fpk.02-16-000084 szám alatt indult eljárásban elrendelt a ViaCall Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság”fa” (7624 Pécs, Alkotmány utca 14. fszt. 6., Cg. 02-09-072512) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a 8.Fpk.01-15-004428/18. szám alatt indult eljárásban elrendelt a JaWe Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ”fa” (1201 Budapest, Baba utca 48., Cg. 01-09-198904) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Nyíregyházi Törvényszék a 12.Fpk.00255/2016/4.  szám alatt indult eljárásban elrendelt a Eragon Car Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ”fa”  (4405 Nyíregyháza, Tünde utca 13., Cg.: 15-09-079952) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Budapest Környéki Törvényszék a 9.Fpk.13-12-002353/40. szám alatt indult eljárásban elrendelt a FANTÁZIA-AGROFA Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság”fa” (1037

Budapest, Bojtár utca 36., Cg. 01-09-990980) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Győri Törvényszék a 4.Fpk.08-16-000108   szám alatt indult eljárásban elrendelt a Babi-Sá Szalon Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ”fa”  (székhely: 9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 48/a. 1. em. 134., Cg. 08-09-024802) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a 11.Fpk.01-14-003077  szám alatt indult eljárásban elrendelt a BRIGIT-JOB 2006 Munkaközvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság ”fa”  (székhely: 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. 1. em. 2., Cg.: 01-09-910060) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Budapest Környéki Törvényszék a 16.Fpk.00846/2016/4. szám alatt indult eljárásban elrendelt a GREEN GRASS OF HOME Korlátolt Felelősségű Társaság ”fa” (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Dália utca 7. Cg.13-09-154846) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a 26.Fpk.1575/2016/5.  szám alatt indult eljárásban elrendelt HUMÁN ERŐFORRÁS TRADE Kft. ”fa” (székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky u. 57. 2. em. 14., Cg.: 01-09-185019)  adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a 39.Fpk.01-13-003472 szám alatt indult eljárásban elrendelt SZÉF-TECHNIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ”fa "(székhely: 1162 Budapest, Budapesti út 240., Cg.: 01-06-215396)  adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Tatabányai Törvényszék a 6.Fpk.11-15-070309/9. szám alatt indult eljárásban elrendelt Winning Invest Hungary Ingatlan Beruházó és Hasznosító Kft. ”fa” (székhely 2800 Tatabánya, Bódishegyi u. 4., Cg.: 11-09-020870) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a 6 Fpk.2016/1804/5. szám alatt indult eljárásban elrendelt GRAVYHILL Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság”fa” (1114 Budapest, Mészöly utca 4. alags 1., Cg.: 01-09-198371) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a 18 Fpk.01-16-000672/12. szám alatt indult eljárásban elrendelt PLEXPERT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság”fa” (1078 Budapest, Rottenbiller utca 44., Cg.:01 09 178037) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Tatabányai Törvényszék a 6.Fpk.11-15-070309/9. szám alatt indult eljárásban elrendelt Winning Invest Hungary Ingatlan Beruházó és Hasznosító Kft. ”fa” (székhely 2800 Tatabánya, Bódishegyi u. 4., Cg.: 11-09-020870) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Budapest Környéki Törvényszék a 30.Fpk.01-14-005224/13. szám alatt indult eljárásban elrendelt SOLUTION RESEARCH Piac- és Közvéleménykutató Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ”fa” (2461 Tárnok, Álmos u 11., Cg. 13-09-141695) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.


A Budapest Környéki Törvényszék a 5 Fpk. 745/2016/6.  szám alatt indult eljárásban elrendelt a  DO-BA TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság ”fa” (2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 33/A., Cg. 13 09 172149). adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a 30.Fpk.01-14-005224/13. szám alatt indult eljárásban elrendelt TTS-BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ”fa” (1171 Budapest, Czeglédi u. 5. B. ép.; cégjegyzékszáma: 01 09 907481; adószáma: 14518586-2-42). adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Zalaegerszegi Törvényszék a 7.Fpk.21/2016/7. szám alatt indult eljárásban elrendelt a Veiger-Tok Hangszer-, Fegyver- és Egyéb Tok Készítő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság”fa” (székhely: 8790 Zalaszentgrót, Malom utca 16., Cg.: 20-09-073002)adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a 20.Fpk.366/2016/5. szám alatt indult eljárásban elrendelt KPÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Kft. ”fa” (székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 22., Cg.: 01-09-206575) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

 

A Fővárosi Törvényszék a 14.Fpk.894/2015/15. szám alatt indult eljárásban elrendelt az AKVAMARIN 2001 Ásványvíz és Üdítőital Gyártó, Forgalmazó Kft. ”fa” (székhely 1141 Budapest, Szugló u. 82., Cg.: 01-09-987060) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a 20.Fpk.366/2016/5. szám alatt indult eljárásban elrendelt KPÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Kft. ”fa” (székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 22., Cg.: 01-09-206575) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a 16.Fpk.01-15-002455/15. szám alatt indult eljárásban elrendelt a ricardo trans sped Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ”fa” (székhely 1065 Budapest, Révay u. 6. fszt. 7., Cg.: 01-09-180942) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

 

A Miskolci Törvényszék a 5.Fpk.44/2016/6. szám alatt indult eljárásban elrendelt az NKP Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft. ”fa” (székhely 3535 Miskolc, Kuruc u. 59. 8. em. 1., Cg.: 05-09-022980) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Szegedi Törvényszék a 8.Fpk.06-14-000067/2. szám alatt indult eljárásban elrendelt UNIVER HÍD ÉPSZER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság "felszámolás alatt" (székhely 6766 Dóc, Ady E. utca 3., Cg.: 06 06 014922) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Veszprémi Törvényszék a 7.Fpk.19-15-000299/10.   szám alatt indult eljárásban elrendelt a „BAKONY TANYA” Szolgáltató Kft. ”fa” (székhely: 8225 Szentkirályszabadja, Tóth Á. u. 8., Cg.: 19-09-510601) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a 31.Fpk.01-15-002554/11. szám alatt indult eljárásban elrendelt az CALLAS Építőipari Szolgáltató Kft. ”fa” (székhely: 1144 Budapest, Szentmihályi út 6. 6. em. 160., Cg.: 01-09-942106) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a 31.Fpk.01-15-002554/11. szám alatt indult eljárásban elrendelt az CALLAS Építőipari Szolgáltató Kft. ”fa” (székhely: 1144 Budapest, Szentmihályi út 6. 6. em. 160., Cg.: 01-09-942106) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Budapest Környéki Törvényszék a 11.Fpk.13-15-001487 szám alatt indult eljárásban elrendelt LUXORIENT Kereskedelmi Kft. ”fa” (székhely 2085 Pilisvörösvár, Szondi u. 52., Cg.: 13-09-141702) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a 38.Fpk.4237/2015/12. szám alatt indult eljárásban elrendelt a VIVIEN DANCE Produkciós Iroda Kft. ”fa” (székhely: 1212 Budapest, József Attila u. 71. IV. em. 26., Cg.: 01-09-700215) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a 28.Fpk.2023/2014/18. szám alatt indult eljárásban elrendelt KARZAT 96’ Építőipari Kft. ”fa” (székhely 1037 Budapest, Nánási út 3., Cg.: 01-09-562448) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Budapest Környéki Törvényszék a 4.Fpk.1713/2015/5. szám alatt indult eljárásban elrendelt Csepp-Portál Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ”fa” (székhely 2220 Vecsés, Táncsics M. u. 9/c., Cg.: 13-09-131177)adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Budapest Környáki Törvényszék a 6.Fpk.762/2015/11. szám alatt indult eljárásban elrendelt a Tűz-Technikus Javító, szerelő és Szolgáltató Kft. ”fa” (székhely 2095 Pilisszántó. Hősök tere 12., Cg.: 13-09-153825) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Székesfehérvári Törvényszék a 3.Fpk.07-15-000479/8. szám alatt indult eljárásban elrendelt FA PLUSZ ’2000 Bútorgyártó és Szolgáltató Kft. ”fa” (székhely 8151 Szabadbattyán, Izabella dűlő 4701/3., Cg.: 07-09-016584) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a 5.Fpk.2517/2015/11. szám alatt indult eljárásban elrendelt DAKAR TRUCKS Kft. ”fa” (székhely 1181 Budapest, Csontváry K. Tivadar u. 52. 7. em. 21., Cg.: 01-09-995691) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Debreceni Törvényszék a 1.Fpk.09-12-000429/1. szám alatt indult eljárásban elrendelt a SZIBOR BEAUTY Szolgáltató Kft. ”fa” (székhely 4024 Debrecen, Szent Anna u. 43., Cg.: 09-09-017993) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Szegedi Törvényszék a 16.Fpk.06-13-000148/41. szám alatt indult eljárásban elrendelt BIOFRUIT COMMERCE Kft. ”fa” (székhely 6915 Csanádalberti, Kossuth L. u. 42., Cg.: 06-09-018323) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a 33.Fpk.01-14-005084/14. szám alatt indult eljárásban elrendelt a AGRÁR Vagyonkezelő Befektető és Szolgáltató Kft. ”fa” (székhely 1023 Budapest, Bécsi út 3-5., Cg.: 01-09-688310) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

 

A Fővárosi Törvényszék a 34.Fpk.01-14-009149/15 szám alatt indult eljárásban elrendelt a CHECKED SERVICE Kft. ”fa” (székhely 1108 Budapest, Kozma u. 4., Cg.: 01-09-180287) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a 48.Fpk.5637/2015/5. szám alatt indult eljárásban elrendelt a KERKÁD SYSTEM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ”fa” (székhely 1106 Budapest, Gyakorló u. 30. 7. em. 29/a., Cg.: 01-09-945046) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Budapest Környéki Törvényszék a 7.Fpk.13-13-002333 szám alatt indult eljárásban elrendelt a PANNON-ORANGE Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. ”fa” (székhely 1142 Budapest, Szőnyi út 33/A., Cg.: 01-10-047722) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a 59.Fpk.01-15-004231 szám alatt indult eljárásban elrendelt a MONSALON Informatikai és Szolgáltató Bt. ”fa” (székhely 1181 Budapest, Havanna u. 68. 1. em. 1., Cg.: 01-06-766154) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Budapest Környéki Törvényszék a 11.Fpk.13-15-000514 szám alatt indult eljárásban elrendelt a EPYLOG HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. ”fa” (székhely 2310 Szigetszentmiklós, Ádám Jenő sétány 219., Cg.: 13-15-000514) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Budapest Környéki Törvényszék a 9.Fpk.13-2014-1586/9 szám alatt indult eljárásban elrendelt a KERTES 2008 Szolgáltató és Építőipari Kft. ”fa” (székhely 2161 Csomád, Kossuth L. út 103., Cg.: 13-09-117931) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

 

A Fővárosi Törvényszék a 28.Fpk.01-15-001340/11. szám alatt indult eljárásban elrendelt a GLMX Kft. ”fa” (székhely 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 21. 1. em. 5., Cg.: 01-09-992844) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Budapest Környéki Törvényszék a 11.Fpk.13-15-000514 szám alatt indult eljárásban elrendelt a EPYLOG HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. ”fa” (székhely 2310 Szigetszentmiklós, Ádám Jenő sétány 219., Cg.: 13-15-000514) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Budapest Környéki Törvényszék a 9.Fpk.13-2014-1586/9 szám alatt indult eljárásban elrendelt a KERTES 2008 Szolgáltató és Építőipari Kft. ”fa” (székhely 2161 Csomád, Kossuth L. út 103., Cg.: 13-09-117931) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Székesfehérvári Törvényszék a 1.Fpk.07-14-000513/7/II. szám alatt indult eljárásban elrendelt a ETYEK PARK Ingatlanforgalmazó Kft. ”fa” (székhely 2091 Etyek, Boti út 100., Cg.: 07-09-010804) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Pécsi Törvényszék a 7.Fpk.02-04-000766/12. szám alatt indult eljárásban elrendelt a DOBSZAI és TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ”fa” (székhely 7632 Pécs, Nagy I. u. 124., Cg.: 02-09-065441) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Budapest Környéki Törvényszék a 9.Fpk.13-15-000084. szám alatt indult eljárásban elrendelt a TECHNOTECH IMPEX Kft. ”fa” (székhely 2339 Majorosháza, Temető Melleti út 3.K, Cg.: 13-09-141100) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Egri Törvényszék a 3.Fpk.10-14-000455/9. szám alatt indult eljárásban elrendelt a AUTÓ SÓS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ”fa” (székhely 3000 Hatvan, Móra Ferenc u. 6., Cg.: 10-09-023593) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a 9.Fpk.01-15-001816/5. szám alatt indult eljárásban elrendelt a Kovács Dűlő-Építő Kft. ”fa” (székhely 1173 Budapest, Összekötő út 2., Cg.: 01-09-914226) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a 8.Fpk.01-2014-003369/6. szám alatt indult eljárásban elrendelt a PARWAN Ingatlanhasznosító és Kereskedelmi Bt. ”fa” (székhely 1091 Budapest Üllői út 61., Cg.: 01-06-725856) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Székesfehérvári Törvényszék a 1.Fpk.07-14-000277/3. szám alatt indult eljárásban elrendelt a SZÍN-FÓNIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ”fa” (székhely 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 46., Cg.: 07-09-003699) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a 6.Fpk.01-14-005274/5 szám alatt indult eljárásban elrendelt az PIRO-VÉD Építőipari és Tűzvédelmi Szolgáltató Kft. ”fa” (székhely: 1102 Budapest, Szent László tér 20., Cg.: 01-09-269273) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Fővárosi Törvényszék a 54.Fpk.01-14-006407/5. szám alatt indult eljárásban elrendelt a KÖHNKEN Építőipari és Kereskedelmi Kft. ”fa” (székhely: 1138 Budapest, Meder u. 8. A. ép. 2. em. 6. Cg.: 01-09-715009) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

A Szolnoki Törvényszék a 16.Fpk.06-13-000148/41. szám alatt indult eljárásban elrendelt a NEIWIRTH Szállítmányozási és Kereskedelmi Kft.”fa” (székhely: 5100 Jászberény, Tőtevény tanya 236., Cg.: 16-09-014461) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt:

A felszámoló a következő felhívást teszi közzé:

Kérjük a Tisztelt Hitelezőt az eljárásra hatályos Cstv. 63./B §-ban foglaltak alapján, hogy amennyiben az eljárás szabályszerű lebonyolításához segítséget tud nyújtani, illetve adós vagyonáról tudomással bír, azt felénk 15 napon belül írásban jelezze, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy kérelmünkkel egyetért.

***

Frissítve: 20201.01.14

Számviteli joomla weboldal készítés
Minden jog fenntartva.