A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 63/B. § (1) bekezdése szerint ezúton tesszük közzé felhívásunkat, hogy amennyiben bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az adós szervezetek bárhol fellelhető ingatlan- vagy más vagyonáról (ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), illetve segítséget tudnak nyújtani a felszámolási eljárás rendes szabályok szerinti lebonyolításához, azt 15 napon belül jelentsék be a felszámolónak.

A folyamatban lévő eljárások aktuális listája: itt

Frissítve: 2020.07.15.

 

 

„Vagyonfelügyelő közleménye a Skoopy Kft. „cs.a.” csődeljárásában

 

Partneri tájékoztató-egyezségi tárgyaláson is hivatkozott kifizetés tárgykörében

A Vagyonfelügyelő tájékoztatja a Skoopy Kft. „cs.a.” partnereit, hitelezőit továbbá potenciális ügyfeleit, hogy a csődvagyon és hitelezői érdekek védelme érdelében 2020. augusztus 01. napját követően Igénybe Vevők által vásárolt „Bónusz” felhasználásával Partnerektől vásárolt termék illetve igénybe vett szolgáltatások tekintetében a Partnerek részére történő pénzügyi kifizetéseket nem ellenjegyzi, azaz engedélyezi. Vagyonfelügyelő korábbi közleményében azt rögzítette, hogy 2020. május 5. napjától az Igénybe Vevők által vásárolt „Bónusz” felhasználásából partnerek felé keletkező fizetési kötelezettségek teljesítésének nem látja akadályát. A Skoopy Kft. „cs.a.” csődeljárás alatti működésének eredménye fényében vagyonfelügyelő megállapította, hogy a csődvagyon és hitelezői érdekek védelme nem teszi lehetővé a korábbi közlemény szerinti kifizetések változatlan engedélyezését. Tekintettel arra, hogy a döntés potenciális vásárlók, fogyasztók illetőleg partnerek nagy körét érinti így vagyonfelügyelő a fentiek szerint megfelelő határidő biztosít, hogy mind a fogyasztók mind a partnerek megfelelően értesülhessenek a döntésről. A vagyonfelügyelő tehát kizárólag a 2020. május 5. napjától 2020. augusztus 01. napjáig terjedő időszakban vásárolt „Bónuszok” felhasználásával Partnerektől vásárolt termék illetve igénybe vett szolgáltatások tekintetében ellenjegyzi, azaz engedélyezési a kifizetéseket függetlenül a „Bónusz” felhasználásának időpontjától. Vagyonfelügyelő az egyértelműség kedvéért rögzíti, hogy a fentiek kizárólag a csődeljárás időszaka alatti kifizetésekre vonatkoznak.”

A Vagyonfelügyelői rögzíti, hogy az adós részéről ezzel ellentétes tájékoztatás vagy a tájékoztatás elmaradása tárgyában felmerülő károk tekintetében a felelősségét kizárja.

Kérjük a partnerek eljárását ennek fényében az adós felé!

Budapest, 2020.07.20.

                                                                                             

Tisztelettel:

Tihanyi Nikolett

Vagyonfelügyelő

Számviteli joomla weboldal készítés
Minden jog fenntartva.