A szabályzat célja

A panaszkezelési szabályzat általános célja, hogy közvetlen Ügyfeleink érdekeinek és igényeinek magas szintű kielégítése érdekében a panaszok és kifogások kezelésének, kivizsgálásának, nyilvántartásának és értékelésének rendje szerves részévé váljon Társaságunk tevékenységének.
A szabályzat elősegíti, hogy Ügyfeleink véleményüket, panaszukat egyszerűen és eredményesen juttathassák el a megfelelő fórumok részére, ezzel is támogatva a gyorsabb megoldáshoz való hozzájutást.

A panasz fogalma

Jelen Szabályzat szempontjából panasz minden olyan, az Abacus-Audit Kft. működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó, kifogást írásban megfogalmazó megkeresés, mely valamely kérdés kivizsgálására, intézkedés megtételére vagy anyagi igény előterjesztésére irányul.

A panaszok kezelésének módja

Az Abacus-Audit Kft. felé érkező panasz az alábbi módokon terjeszthető elő:

  • írásban az Abacus-Audit Kft. postacímére (1071 Budapest, Dózsa György út 66.) vagy telefax számára (+36 1 789 7252),
  • elektronikus formában az SPAM védett e-mail cím e-mail címre, vagy az Abacus-Audit Kft. munkatársainak hivatali e-mail címére.

Szóbeli panasz nem terjeszthető elő, a panaszos ügyfélfogadási időben az Abacus-Audit Kft. ügyfélszolgálati munkatársa által rendelkezésére bocsátott Panaszkönyvbe történő bejegyzés útján közölheti panaszát.

A panasz kivizsgálása és megválaszolása

Társaságunk a panaszügyet érdemben megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontját és érdemi döntését/intézkedését pontos indoklással ellátva, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a panasz közlését követő 30 napon belül írásban megküldi az Ügyfél részére. Igény esetén Társaságunk a kivizsgálás eredményéről telefonon vagy e-mailben is értesítést küld.

Társaságunk a panaszkezelés során igyekszik a legrövidebb határidők betartásával eljárni és biztosítja, hogy döntése során a hatályos jogszabályok szerint vizsgálja ki, orvosolja, vagy utasítja el a panaszt. Panaszügyben hozott döntését közérthetően és egyértelműen indokolva, valamennyi felvetett problémára reagálva küldi meg Ügyfelei részére.

Társaságunk a panasz kivizsgálásáért az Ügyféllel szemben külön díjat nem számít fel.

 

A Panaszkezelési szabályzat letölthető és kinyomtatható itt.

Számviteli joomla weboldal készítés
Minden jog fenntartva.