Mi a GINOP?
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, azaz a GINOP egyik legfontosabb célkitűzése Magyarország foglalkoztatási rátájának 75%-ra való emelése. Ehhez egyrészt új munkahelyeket kell létesíteni, másrészt a munkát vállalni akarók képességeit kell fejleszteni.

Mi a program célja?
A program célja a munka és a magánélet összehangolását lehetővé tevő rugalmas foglalkoztatás elterjesztése, a kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatásának növelése, valamint a munkavállalók és munkáltatók alkalmazkodóképességének növelése érdekében. Összefoglalva a vállalati munkaszervezési kultúra javítása, a rugalmas munkaszervezési formák (másnéven atipikus foglalkoztatási formák) elterjesztése, valamint a munka és a magánélet összehangolása.

Mit jelent az A és a B komponens?
A program kétkörös felhívás keretében valósul meg. Az első kör (A komponens) keretében a cél, a rugalmas/családbarát átvilágítás lefolytatása. A végrehajtás során a vállalkozások átvilágítása ingyenesen történik meg, és számukra a rugalmas foglalkoztatás növelése érdekében átszervezési terv készül, ezáltal nyomon követhetővé válik e tervek megvalósítása.
A második kör (B komponens) keretében az átvilágított vállalkozások támogatást igényelhetnek az átszervezési terv alapján a rugalmas foglalkoztatást elősegítő szervezeti, személyügyi és egyéb intézkedések megvalósítására.

A komponens - GINOP-5.3.1
B komponens – GINOP-5.3.2
Ki pályázhat a B komponens által nyújtott támogatásra?
A B komponens esetében csak azon vállalkozások jelentkezhetnek/pályázhatnak, amelyek az A komponens keretében átvilágításra kerültek és rendelkeznek átszervezési tervvel (jegyzőkönyvvel).
Melyek a legjelentősebb rugalmas foglalkoztatási formák?
• Határozott idejű munkaviszony,
• Egyszerűsített foglalkoztatás,
• Alkalmi munka,
• Részmunkaidős foglalkoztatás,
• Behívás alapján történő munkavégzés,
• Munkakör megosztás,
• Kötetlen munkarend (rugalmas munkaidő),
• Távmunka,
• Home office – otthoni munkavégzés,
• Bedolgozói munkaviszony,
• Munkaerő kölcsönzés, Több munkáltató által létesítettmunkaviszony,
• Diákmunka

MILYEN ELŐNYÖKKEL JÁR, HA RÉSZT VESZ A PROGRAMBAN?
• A megvizsgált vállalkozások részére átszervezési terv készül. A terv egyben jogosultságot jelent a további uniós támogatás lehívására
• A vizsgálat nem „öncélú”, elsődleges szempont, hogy csak olyan javaslatokat fogalmazzunk meg, amelyek valóban hatékonyságnövelést eredményeznek
• A vizsgálat sorát várhatóan fény derülhet munkajogi-, számviteli -, gazdálkodási eljárások aktualizálásának szükségességére is (pl. hiányzó munkaköri leírások pótlása), a jogszabályoknak való teljes körű megfelelés érdekében.
• Szakértőink a vállalkozásokat tanáccsal látják el, hogy milyen szoftverekkel, informatikai rendszerekkel tudják hatékonyabbá tenni a működésüket. A későbbiekben ezek is uniós forrásból finanszírozhatók
• A cég munkavállalói felé pozitívan kommunikálható a változás, hiszen a cég – különösen a kisgyermeket nevelő munkavállalók és az idősebbek érdekében - tesz azért, hogy családbarát, rugalmas, jó légkörű munkahely legyen.
• Végül, a vizsgálat ingyenes és semmilyen további kötelezettséget nem jelent. Ha szakértőink azt állapítják meg, hogy adott vállalkozásnál rugalmas munkavégzési formák bevezetés nem megvalósítható, akkor a folyamat lezárul.
A PROGRAM ALATT MILYEN FOLYAMATOK TÖRTÉNNEK?
A PROGRAM ALATT MILYEN FOLYAMATOK KERÜLNEK MEGVALÓSÍTÁSRA, MIRE KÉSZÜLJÖN?
A munka során fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy a kiválasztott vállalkozások szokásos ügymenetét ne hátráltassuk, ezért a lehető legnagyobb rugalmassággal kezeljük a vállalkozások igényeit, elvárásait. A vizsgálat az alábbi módszertan alapján kerül megvalósításra:
1. Vezetői interjúk, strukturált személyes interjúk (téma: szervezeti jellemzők, célok és elképzelések - múlt, jelen, jövő).
2. Szervezeti adatok begyűjtése – szervezeti-munkavállalói adatok (dolgozói létszám és összetétel, szervezeti ábra, munkakörök típusai és létszámai, foglalkoztatási formák, munkaköri leírások, SZMSZ).
3. Dokumentumelemzés (a vizsgált szervezetben működő rendszerek szabályozottságának vizsgálata).
4. Vezetői műhely, workshop (a rugalmas munkaszervezési formák jelenének és jövőjének brainstorming jellegű megvitatása).
5. Vezetői kérdőív (a rugalmas formák munkakörönkénti alkalmazhatósága, vezetői attitűd, szervezeti kulturális jellemzők vizsgálata).
6. Munkavállalói megkérdezések (atipikus munkavégzési formákkal kapcsolatos vélemények – kérdőíves lekérdezés).
7. Helyzetelemzés elkészítése
8. Vezetői workshop 2. – fejlesztési irányok akciótervező workshop (fejlesztési irányok közös megbeszélése, irányok és lépések közös kijelölése).
9. Fejlesztési terv elkészítése (a vezetőség által jóváhagyott fejlesztések rögzítése, a bevezetés feltételrendszereinek definiálása. Tényleges fejlesztési javaslatok és lépések ütemezése, cselekvési terv leírása, ami alapján a vizsgált szervezet meg tudja valósítani a fejlesztéseket.)

Mely vállalkozások vehetnek részt a programba?
A kiírás értelmében, a programban azok a kis- és középvállalkozások vehetnek részt, amely vállalkozások esetében a foglalkoztatottak létszáma 10-249 fő.
Van-e olyan kizáró ok, amely alapján a KKV nem vehet részt a programban?
Igen, van, abban az esetben, ha a KKV korábban a nyertes és megvalósított projekttel rendelkezik az alábbi kiírt pályázatok tekintetében, amelyeknek célja a rugalmasabb foglalkoztatási környezet kialakítása volt a vállalkozásoknál:
• TÁMOP-2.4.5-12/7 A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések - Rugalmas munkahelyek
• GOP-2012-3.5.1/A Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban – megváltozott munkaképességű személyek integrációja a munkaerőpiacon
• GOP-2012-3.5.1/B Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban – női munkavállalók és GYES/GYED-ről visszatérők integrációja a munkaerőpiacon a részmunkaidő, távmunka és osztott munkaidő alkalmazása révén
• TÁMOP-2.1.3.A-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban
• TÁMOP 2.4.3.B-2-11/1 Atipikus foglalkoztatási formák támogatása
• TÁMOP 1.4.3.-10/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok

Mettől meddig tart az A komponens projektidőszaka?
Az A komponens – átvilágítás időszaka- várhatóan 2016. január 1. és 2016. december 31.-e között valósul meg. Az adott vállalkozásnál történő átvilágítás egyénileg, az átvilágítást végző szervezettel egyeztetett időpontban valósul meg.

Mi a feltétele az A komponensben történő részvételnek?
10-249 főt foglalkoztató kis- és középvállalkozói kategóriába tartozó szervezetek vehetnek rész, akik együttműködési megállapodást kötöttek valamely A komponensben nyertes szervezettel (konzorciummal).

Mi a feltétele az B komponensben történő részvételnek?
10-249 főt foglalkoztató kis- és középvállalkozói kategóriába tartozó szervezetek vehetnek rész, akik rendelkeznek az A komponens keretei között létrejött átvilágítási jegyzőkönnyvel.
Van-e területi korlátozása az A és B komponensekben történő részvételkor?
Igen, van! A támogatást kizárólag azok a vállalkozások vehetik igénybe, akiknek székhelye vagy telephelye a konvergencia régióban van.

A B komponens tekintetében milyen hosszú projektidőszakra lehet számítani?
Várhatóan 6-12 hónap lesz a B komponens projektidőszaka.

Szükséges-e a KKV-nak világos szervezeti ábrával (organigrammal) rendelkeznie a projektre való jelentkezéskor?
Nem, nem szükséges, de az átvilágítás során az átvilágítást végző szervezet azt elkészíti, mivel az A komponensnek viszont ez kimeneti feltétele.

Milyen eljárásban kerül kiírásra a B komponens pályázata?
Egyszerűsített eljárású pályázat kerül kiírásra

Mit jelent a támogatás, milyen típusú?
A pályázatok nyertesei vissza nem térítendő támogatásban részesülnek projektjük megvalósításához.

Részt vehet-e a programban, pályázhat-e a B komponensre, ha van adótartozása?
A pályázó szervezetnek minden esetben szükséges megfelelnie bizonyos alapkritériumoknak.
Amennyiben köztartozással rendelkezik a pályázó, de azt kiegyenlíti, vagy részletfizetési megállapodást köt, akkor nincs akadálya támogatás igénylésének.

Részt vehet-e a programban külföldön bejegyzett vagy külföldi tulajdonú szervezet?
A hazánkban felhasználható támogatások lényege, hogy itthon megvalósuló projekt támogatására ítélik oda, olyan megvalósulási helyen, mely a pályázó szervezet bejegyzett telephelye, székhelye, fióktelepe. A külföldi tulajdonú cégek, melyek Magyarországon rendelkeznek bejegyzett megvalósulási hellyel, ennek megfelelően benyújthatnak pályázatot, az elbírálás során nem éri negatív megkülönböztetés őket.

A pályázat megvalósítása során változtatható-e hogy mely munkavállalók vesznek részt a pályázatban? Például ha a pályázatban megnevezett személy később munkakört vagy munkahelyet változtat, így új munkavállaló kerül a helyére?
A szervezetfejlesztés során a változás tekintetében a munkakör rugalmassá történő átalakítása, módosítása, változtatása jelent indikátort. Hogy az éppen aktuális munkakört betöltő személy változtatása nem érinti a projektet mindaddig, amíg az be van töltve.