Cím: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3/19-20.
E-mail: SPAM védett e-mail cím
Tel.: +36 1 789 2656 | Fax: +36 1 789 7252


A projekt célja:

A fejlesztés célja a munka és a magánélet összehangolását lehetővé tévő megoldások olyan emberek, köztük kiemelten a kisgyermeket nevelő szülők munkaerő-piacra való sikeres visszatérését, valamint alkalmazkodóképességük fejlesztését is lehetővé teszik, akik ilyen megoldások hiányában távol maradnának a munkaerő-piactól.

A munka és a magánélet összehangolását elősegítő intézkedések hozzájárulnak a kisgyermeket nevelő szülők, valamint egyéb speciális élethelyzetben lévő csoportok (pl. munka mellett tanulmányokat folytatók, idős vagy beteg családtagot ápolók) foglalkoztatásának növeléséhez.
A munka és a magánélet összehangolásának egyik legfontosabb eszköze a rugalmas foglalkoztatás. Magyarországon ennek aránya annak ellenére alacsony, hogy a jogszabályok tág lehetőséget adnak annak alkalmazására. A Munka Törvénykönyve alapján a (gyermekgondozási szabadságról visszatérő szülő számára a gyermek 3 éves koráig kötelezően biztosítandó) részmunkaidőn kívül pl. az osztott munkaidőben való foglalkoztatás, a távmunka végzés, a munkaidőkeret alkalmazása is megjelenik.

Jelen projekt egyik fő célja a rugalmas foglalkoztatás (atipikus foglalkoztatási formák, rugalmas munkaszervezés) elterjesztése.
Ennek érdekében indokolt: a munkáltató előzetes átvilágítását, az átalakítási, szervezetfejlesztési javaslatokat, azok végrehajtásához kapcsolódó tanácsadást, a rugalmas foglalkoztatási formák és munkaszervezési módok, új pozíciók bevezetését, valamint az ehhez kapcsolódó költségek ellentételezését is magában foglaló támogatás.


A projektről: A program kétkörös felhívás keretében valósul meg.

Az első kör („A” komponens – GINOP-5.3.1) keretében a felhívás célja a rugalmas/családbarát átvilágítást lefolytató szolgáltatók kiválasztása, melyek a végrehajtás során a vállalkozások átvilágítását – pályázati támogatással, a vállalat számára ingyenesen - elvégzik, és számukra a rugalmas foglalkoztatás növelése érdekében átszervezési tervet készítenek és nyomon követik e tervek megvalósítását.

A második kör („B” komponens – GINOP-5.3.2) keretében az átvilágított vállalkozások támogatást igényelhetnek az átszervezési terv alapján a rugalmas foglalkoztatást elősegítő szervezeti, személyügyi és egyéb intézkedések megvalósítására.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a B komponens esetében csak azon vállalkozások jelentkezhetnek, amelyek az A komponens keretében átvilágításra kerülnek!

A projekt célcsoportja

Jelentkezés feltétele!

Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kkv-k.

Magyarországon az atipikus munkavégzés még kevéssé elterjedt, ezért a munkáltatók is és a munkavállalók is ritkán gondolkodnak ebben a lehetőségben. Ezt ismerve és tiszteletben tartva programunkba elsősorban olyan 10-249 főt alkalmazó kis és közepes vállalatok jelentkezését várjuk a konvergencia-régiókból, amelyek

- szeretnék megismerni, akár be is vezetni, vagy tovább alkalmazni a szervezetnél a rugalmas foglalkoztatási formákat,
- nyitottak annak a szervezet-átvilágítási szolgáltatásnak az igénybe vételére, amelyet a pályázat segítségével ingyenesen nyújtunk,
- szeretnének pontos és átfogó visszacsatolást kapni saját szervezeti és munkaszervezési működésükről, illetve kíváncsiak egy átfogó fejlesztési javaslatcsomag tartalmára.


Tevékenységek a projektben
Vállalkozások kiválasztása és átvilágítása:

az átvilágításra kerülő munkáltatók kiválasztása, mentorálása, szervezeti szükségletfelmérés a rugalmas foglalkoztatási formák potenciáljának felmérésére,

a vállalkozásokkal az együttműködési keretek rögzítése, működési mód áttekintése, diagnózis és fejlesztési javaslatok megfogalmazása

Műhelyfoglalkozások, rendezvények szervezése és lebonyolítása. Képzések, felkészítések, tanácsadások tartása a projektben.

A program kétkörös felhívás keretében valósul meg.

Az első kör (A komponens – GINOP-5.3.1) keretében a felhívás célja a rugalmas/családbarát átvilágítást lefolytató szolgáltatók kiválasztása, melyek a végrehajtás során a vállalkozások átvilágítását ingyenesen elvégzik, és számukra a rugalmas foglalkoztatás növelése érdekében átszervezési tervet készítenek és nyomon követik e tervek megvalósítását.

A második kör (B komponens – GINOP-5.3.2) keretében az átvilágított vállalkozások támogatást igényelhetnek az átszervezési terv alapján a rugalmas foglalkoztatást elősegítő szervezeti, személyügyi és egyéb intézkedések megvalósítására.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a B komponens esetében csak azon vállalkozások jelentkezhetnek, amelyek az A komponens keretében átvilágításra kerülnek!

Legalább 25 kis- és/vagy középvállalkozás átvilágítása kerül konzorciumonként, amelyekben van 6 éven aluli gyereket nevelő (korábban/jelenleg) gyermekgondozási szabadságon lévő szülő a foglalkoztatottakon belül.

Az átvilágítás teljesülését az átvilágított vállalkozás vezetője által is aláírt átvilágítási jegyzőkönyv és átszervezési terv igazolja.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 6 éven aluli gyereket nevelő (korábban/jelenleg) gyermekgondozási szabadságon lévő szülő foglalkoztatottakra vonatkozó számadatokat.

Az átszervezési tervnek részletesen be kell mutatnia, hogy mely munkakör vonatkozásában milyen alternatív munkaszervezési megoldás kerül tervezésre, valamint a bevezetéshez / megvalósításhoz milyen szervezeti / szabályozási átalakítások, képzések szükségesek.


Szolgáltatások a projektben
Egyéni és csoportos tanácsadás, munkajogi tanácsadás, HR-tanácsadás, technikai bevezetéshez tanácsadás, képzés, tréning, felkészítés, coaching, mentorálás, műhelymunka / workshop.

Hogyan zajlik a folyamat?
Jelentkezés és a partner vállalkozások vizsgálata 2017.03-ig tart. Ebben az időszakban kulcsszakértőink megvizsgálják az adott vállalkozás tevékenységének folyamatait, munkaszervezési rendjét, munkaköreit, beszámolási rendjét, informatikai hátterét, jogi-, valamint pénzügyi szabályzatait, eljárásait.
A cég folyamatainak és munkaköreinek áttekintése során szakértőink néhány interjút készítenek, áttekintik a szabályzatokat, eljárásrendeket, illetve a cég vezetésével közösen workshopot is szerveznek. A munka során fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy a kiválasztott vállalkozások szokásos ügymenetét ne hátráltassuk, ezért a lehető legnagyobb rugalmassággal kezeljük partnereink igényeit, elvárásait.
A folyamat végén elkészül egy ún. átszervezési terv, mely kitér arra is, hogy egy (kisebb vagy nagyobb) átszervezéshez, milyen lépések szükségesek és ennek milyen költségei jelentkeznek. Ezekre a költségekre ezt követően a cég uniós támogatásra pályázhat.

Az átvilágítási és kapcsolódó tevékenységeket ingyenesen, 100% támogatásból nyújtjuk a vállalkozások részére!.

Eredmények Miért éri meg cégének részt vennie a programban?
• A megvizsgált vállalkozások részére átszervezési terv készül. A terv egyben jogosultságot jelent a további uniós támogatás lehívására
• A vizsgálat nem „öncélú”, elsődleges szempont, hogy csak olyan javaslatokat fogalmazzunk meg, amelyek valóban hatékonyságnövelést eredményeznek
• A vizsgálat sorát várhatóan fény derülhet munkajogi-, számviteli -, gazdálkodási eljárások aktualizálásának szükségességére is (pl. hiányzó munkaköri leírások pótlása), a jogszabályoknak való teljes körű megfelelés érdekében.
• Szakértőink a vállalkozásokat tanáccsal látják el, hogy milyen szoftverekkel, informatikai rendszerekkel tudják hatékonyabbá tenni a működésüket. A későbbiekben ezek is uniós forrásból finanszírozhatók
• A cég munkavállalói felé pozitívan kommunikálható a változás, hiszen a cég – különösen a kisgyermeket nevelő munkavállalók és az idősebbek érdekében - tesz azért, hogy családbarát, rugalmas, jó légkörű munkahely legyen.
• Végül, a vizsgálat ingyenes és semmilyen további kötelezettséget nem jelent. Ha szakértőink azt állapítják meg, hogy adott vállalkozásnál rugalmas munkavégzési formák bevezetés nem megvalósítható, akkor a folyamat lezárul.

Számviteli joomla weboldal készítés
Minden jog fenntartva.